Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf MIKULÁŠ - SJL
 Pracovný list pre prvákov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Danka Spišáková (ZŠ Postupimská, Košice)
Pridaný: 02.12.2018 19:35
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Mikuláš
 Mikuláš- námet z internetu aj s postupom práce
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 27.11.2018 19:36
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti
 Ďalšie aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Kmecová (ZŠ Dubovica)
Pridaný: 26.11.2018 17:31
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx výzdoba okná-zima
 námet a makety na zimnú výzdobu
Predmet: Obohatenie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Michaela Vráblová (ZŠ s Mš Gorkého, Trnava)
Pridaný: 24.11.2018 19:56
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Otestuj sa s Mikulášom
 Násobenie a delenie s možnosťou výberu správneho výsledku.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 04.12.2018 17:32
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
docx jednoduché stroje
 jednoduché stroje, test
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Moncmanová (ZŠ s MŠ J. Bottu, Trnava)
Pridaný: 18.11.2018 17:34
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Počítame s Mikulášom do 7
 PPT na pobavenie.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.12.2018 20:40
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx Vianočné slovné úlohy - násobenie, delenie
 Dva PL so slovnými úlohami, aj nepriamo formulovanými. Na precvičenie spojov násobenia a delenia, logiky a predstaviv...
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 08.12.2018 15:27
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
ppt Mikulášske makety
 Makety Mikulášov, anjelov a čertov.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 27.11.2018 21:42
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Zasnežené domčeky.
 Maketa domčeka, ktorú stačí vytlačiť a deti vyjadria svoju fantáziu a tvorivosť. Obrázok môžu dotvárať maľovaním , l...
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Emília Letková (ZŠ a MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 26.11.2018 19:18
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.