Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf MAT 4 výstupná písomná práca z geometrie
 Úlohy na overenie vedomostí a zručností zo štvrtáckeho učiva z geometrie
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 01.06.2019 20:25
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Výstupný test SJL 4.ročník
 Koncoročný test - vybrané slová, predpony, priama reč, spodobovanie, ohybné a neohybné slovné druhy
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 04.06.2019 20:34
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca - SJL1
 Dve verzie na overenie vedomostí (každá má dva PL), chýbajúca hláska, počet slabík, autodiktát, dvojica ilustrácia - ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 04.06.2019 20:31
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx SJL - Výstupný test 4.ročník
 Koncoročný výstupný test SJL, len gramatika. (Opravené chyby z pôvodného)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 09.06.2019 20:53
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Výstupný test
 20 testových otázok.
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Dašena Kodadová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 01.06.2019 20:10
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Koncoročná samostatná práca - MAT1
 Dva PL na overenie vedomostí. 1. PL zápis a usporiadanie čísel, porovnávanie, nerovnice, rozklad, SÚ, rovnice, súčet ...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.06.2019 23:17
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Test - koncoročný
 Zhrnutie na koncoročný test. Živá a neživá príroda, ľudské telo, objavujeme živočíchy, rastliny.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Bieliková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 29.05.2019 16:20
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx MAT5 - výstupný test 2019, výber odpovedí + rysovanie + graf
 Nový výstupný test pre piatakov- kombinuje úlohy na výber odpovedí, ale aj rysovanie v stredovej a osovej súmernosti ...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 05.06.2019 17:44
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Rastliny - koreň, stonka
 PL na preopakovanie - časti rastlín, koreň, stonka.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Jančíková (ZŠ s MŠ Hôrky)
Pridaný: 28.05.2019 12:06
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Deň detí
 MDD - maľovanky na vyfarbenie, dotváranie...
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 28.05.2019 17:26
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.