Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Kreatívne maľovanie zvierat
Predmet: Školský klub detí, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 05.02.2020 12:42
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Odčitujeme s Albertom do 100 (dvojciferné - jednociferné) - MAT2
 Aktivitka na fixáciu rozdielu dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.02.2020 22:01
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx PÔDA
 PPT - TC SPOZNÁVAME NEŽIVÚ PRÍRODU A PRÍRODNÉ JAVY - téma: PÔDA - zložky pôdy,... Spracované podľa pracovnej učebnice...
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Danka Spišáková (ZŠ Postupimská, Košice)
Pridaný: 21.01.2020 22:39
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
pdf PL pre prváka - mix úloh
 Pracovný list určený ako doplnok k učeniu. Vytvorený pre domáce potreby nášho prváka :)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Truchanová (ZŠ Školská, Sačurov)
Pridaný: 20.01.2020 22:56
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx VÝNIMKY po tvrdých a mäkkých spoluhláskach
 VÝNIMKY. Neuznávam učenie sa 150 slov naspamäť. Základné, s ktorými sa žiaci môžu stretnúť v textoch. Denne čítame,...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 03.02.2020 15:56
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Počítame do 100 - príklady typu 40+5, 45-5
 Pracovný list zameraný na precvičenie sčitovania a odčitovania v obore do 100 - príklady typu 40+5, 45-5.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Géciová (ZŠ Kalná nad Hronom)
Pridaný: 05.02.2020 15:49
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Valentínske počítanie s myškou (+ a - do 10) - MAT1
 Malým na pobavenie, stĺpčeky aj krátke retiazky.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.02.2020 15:21
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pptx KARNEVAL
 Hudba, hry, hádanky, diplomy, omaľovánky.
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 11.02.2020 18:04
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Geometrické tvary - šablóny
 Žiaci môžu šablóny geometrických tvarov prikladať na zvieratká, kresliť ich pomocou nich, alebo vytvárať aplikácie.
Predmet: Matematika, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ s MŠ, Badín)
Pridaný: 06.02.2020 17:34
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Doplňovačky po D,T,N (palce) - SJL2
 PPT na precvičenie učiva so zameraním na sluchovú analýzu, BEZ VÝNIMIEK, výber odpovede.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.02.2020 17:56
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.