Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx Desiatka a jednotky
 Počítanie pomocou znázornenia - vyvodenie. (10 + 3, 13 - 3, 13 - 10). Vhodné aj na dištančné vzdelávanie.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 14.03.2021 15:04
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Vybrané slová - Opakovanie
 3 veľkonočné doplňovačky - opakujeme vybrané slová
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 14.03.2021 16:11
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
pdf Veľkonočné doplňovačky
 Precvičujeme pravopis po obojakých spoluhláskach.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 28.03.2021 15:03
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Mäkké a tvrdé spoluhlásky - opakovanie
 PL na precvičenie, opakovanie alebo overenie učiva mäkkých a tvrdých spoluhlások.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Novická (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 15.03.2021 20:09
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Žabka počíta do 20
 Úlohy na sčitovanie v druhej desiatke s pomocou číselnej osi :-)
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Žemlová (ZŠ s MŠ Vlčkovce)
Pridaný: 21.03.2021 19:59
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Zapni si telku (slabiky de, te,..li) - SJL1, 2
 Zábavná forma precvičovania. Slová so slabikami de, te,.. (výber správne napísaného slova). Fafrnkom na pobavenie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.04.2021 14:56
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
docx Jarné opakovanie vybraných slov
 Opakovanie a prehlbovanie učiva o vybraných slovách aj s kontrolou správneho riešenia (dopĺňanie i/í, y/ý po obojaký...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Tatiana Hrušková (ZŠ Ružová dolina, Bratislava)
Pridaný: 14.03.2021 18:38
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Veľkonočné počítanie
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 25.03.2021 14:50
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
pptx SLOVÁ S OPAČNÝM VÝZNAMOM - SJL3
 PPT na krátke vyvodenie učiva + spätná väzba a precvičenie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 16.03.2021 12:53
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
pdf Opakujeme násobenie a delenie do 100 - MAT3
 Dva PL na precvičenie násobenia a delenia cez pojmy súčin, podiel, činiteľ. Rôzne typy úloh. Obrázky: internet - mix
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.04.2021 19:17
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.