Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
docx DEŇ VODY - SJL3,4 - PL
 Náučno - zábavný PL ku Dňu vody: osemsmerovka + pravopisné cvičenie /vybrané slová/. Možno využiť a na prírodovede.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 14.03.2023 18:46
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx Sčitujeme s prechodom do 100 (vyvodenie, DCF s JCF) - MAT2
 PPT na vyvodenie sčítania dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom cez základ. Názorné sčítanie rôznym spôsob...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 06.03.2023 17:23
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Opakujeme si násobilku MAT3,4
 Rýchle precvičenie. 2 malé PL k Veľkej noci na opakovanie: 1 na násobenie a 1 na delenie: aj okienkové príklady, pyr...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 12.03.2023 10:49
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx DEŇ VODY - inšpirácia
 Kolobeh vody v prírode - námet s maketou.
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 14.03.2023 16:17
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx DEŇ VODY - OPAKUJEME si s druhákmi SJL2
 Nielen ku Dňu vody - opakujeme si: zoraďovanie slov podľa abecedy, samohlásku ä , dvojhlásky, delenie slov na slabiky...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 21.03.2023 18:14
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
docx Motiváciou ku knižkám - k Mesiacu knihy II. /s riešením/
 Krížovka s jarnými pranostikami. Prečítaj si jarné pranostiky, vylúšti krížovku a doplň tajničku: Moja naj- kniha.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 05.03.2023 17:31
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pptx živočíšne spoločenstvá - prezentácia učiva
 živočíšne spoločenstvá - prezentácia učiva - o živote vlkov- šablóna prezentácie - Mgr. Danka Spišáková
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Maťufková (ZŠ s MŠ Slovenský Grob)
Pridaný: 05.03.2023 14:27
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx PODSTATNÉ MENÁ - rod, číslo a pád (písomka) - SJL4
 Preverujeme vedomosti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 12.03.2023 17:38
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
ppt Mimo nás učí Slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Nobelovo nám., Bratislava)
Pridaný: 23.03.2023 19:39
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx DEŇ VODY - Počítame do 100 MAT3
 Násobíme, delíme, sčitujeme, odčitujeme; Vyfarbi v tabuľke správny výsledok. Pre 2 deti na 1 liste.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 20.03.2023 18:07
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf PL pre budúceho prváka
 PL k zápisu do 1. ročníka. Vytlačím na obe strany a potom preložím. Budem mať malý "zošit" pre budúceho prv...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 06.03.2023 19:30
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
url Obrázkový diktát
 10 slov ukrytých v obrázkoch. Roztoč koleso a vytočené slovo napíš. Dá sa prepnúť aj ako vytlačiteľný dokument, možno...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 05.03.2023 14:12
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.