Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
docx Matematický diktát
 Zahriatie na hodinu matematiky.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Priedhorská (ZŠ s MŠ Papradno)
Pridaný: 07.02.2024 09:20
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx TVRDÉ spoluhlásky II. - SJL2
 PL na precvičenie alebo upevnenie tvrdých spoluhlások, najmä pravopisu /aj s výnimkami/.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 01.02.2024 14:30
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Počítame do 10 - MAT1
 Dva PL na upevnenie sčítania a odčítania do 10 /rozklad, dopĺňanie chýbajúceho čísla, retiazkové príklady/; na prvom ...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 15.02.2024 17:58
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
ppt Valentínske počítanie
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Nobelovo nám., Bratislava)
Pridaný: 12.02.2024 16:38
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Počítame do 10 /odčítanie/ - MAT1
 Upevňujeme odčitovanie do 10 hravým spôsobom - klikačkou v ppt.: od jednoduchých príkladov, cez okienkové a retiazkov...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 06.02.2024 18:35
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
ppsx Prirodzené čísla 1 - 20 - Porovnávame čísla
 Porovnávame čísla do 20, doplň správne číslo - s Červenou Čiapočkou.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 14.02.2024 21:48
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
ppsx Hejný - Šípky1
 PPT - MAT HEJNÝ - ŠÍPKY - ale aj v klasickej matematike ako vyvodenie reťazoviek alebo okienkových príkladov - rôzne ...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 25.02.2024 19:30
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf PL - lišiakovo počítanie do 10
 Upevňujeme počítanie do 10.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 05.02.2024 20:33
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
pdf Čítanie s porozumením 2
 Vyber vhodnú vetu k obrázku
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Žemlová (ZŠ s MŠ Vlčkovce)
Pridaný: 12.02.2024 20:58
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Hra BINGO - Počítame do 10
 Hra Bingo - počítame do 10. Na A4 pre 1 žiaka - 9 rôznych verzií.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Mačuhová (Piaristická spojená škola, Hlinku, Prievidza)
Pridaný: 04.02.2024 22:23
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
ppt Valentínske počítanie 3
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Nobelovo nám., Bratislava)
Pridaný: 12.02.2024 20:03
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf PL - námorníci počítajú do 10
 Upevňujeme počítanie do10.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 01.02.2024 19:33
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.