Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
doc Didaktické hry z matematiky pre I. stupeň ZŠ
 Súbor didaktických hier vhodný na spestrenie a oživenie hodín matematiky v 1.-4. ročníku ZŠ
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jarmila Bóriková (ZŠ Jenisejská 22, Košice)
Pridaný: 16.11.2008 12:08
Komentáre v diskusii: 44 neprečítaných

 
ppt Obrázky zo skladaného papiera
 Ako využiť zbytky baliaceho papiera? Poskladajte si so žiakmi rôzne obrázky a zakomponujte ich do koláže. Ďakujem Sl...
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Mária Halečková (ZŠ s MŠ Hertník)
Pridaný: 09.11.2009 14:27
Komentáre v diskusii: 82 neprečítaných

 
pdf čarovné slová- nástenka
 Čarovné slová - námet na nástenku. Vhodné pre žiakov nižších ročníkov pri učení, opakovaní slušného správanie
Predmet: Etická výchova, Informatická výchova, Matematika, Pracovné vyučovanie, Slovenský jazyk a literatúra, Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Čičáková (ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice)
Pridaný: 05.09.2009 12:34
Komentáre v diskusii: 51 neprečítaných

 
doc Kontrolné diktáty
 Súhrn kontrolných diktátov pre 1. stupeň
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Slávka Kalakayová (ZŠ s MŠ Masarykova, Košice)
Pridaný: 15.11.2009 00:09
Komentáre v diskusii: 38 neprečítaných

 
doc Zbierka úloh a cvičení na vybrané slová
 Zbierka úloh a cvičení na vybrané slová pre 3.-.4.ročník
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Daťková (ZŠ s Mš, Motešice)
Pridaný: 15.08.2011 16:12
Komentáre v diskusii: 66 neprečítaných

 
xls Plán práce triedneho učiteľa v školskom roku 2009/2010
 Práve som dopísala Plán práce triedneho učiteľa podľa Pedagogicko-organizačných pokynov v školskom roku 2009/2010. Pr...
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica)
Pridaný: 05.08.2009 00:16
Komentáre v diskusii: 50 neprečítaných

 
doc Aktivity a hry pre 1. stupeň ZŠ
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jarmila Janoková (ZŠ Dlhé Klčovo Dlhá 43/35)
Pridaný: 21.08.2009 18:13
Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných

 
doc MOJE NAJMILŠIE HRY A AKTIVITY z etickej výchovy pre 1.stupeň, zozbieral a zostavil Jozef Sabol
 Aktivity a hry z etickej výchovy pre 1.stupeň, zozbieral a zostavil Jozef Sabol
Predmet: Etická výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Agáta Rajničová (ZŠ Bruselská 18, Košice)
Pridaný: 31.10.2008 10:17
Komentáre v diskusii: 32 neprečítaných

 
ppt Etická výchova - prezentácia aktivít
 Pri záverečnom pohovore štúdia etickej výchovy som si vypracovala prezentáciu na etickú výchovu, ktorá obsahuje množs...
Predmet: Etická výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Sivoková (ZŠ P. Kellnera Hostinského, Družstevná, Rimavská Sobota)
Pridaný: 08.08.2010 19:43
Komentáre v diskusii: 90 neprečítaných

 
url VŠETKO POTREBNÉ NA VÝUČBU ANGLICKÉHO JAZYKA
 Keď hľadáte internetovú stránku, kde je mnoho vecí na výučbu anglického jazyka pokope, tak je to práve táto. Výuka an...
Predmet: Anglický jazyk, Hudobná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 20.06.2009 07:41
Komentáre v diskusii: 56 neprečítaných

 
doc Webové stránky, ktoré využijete pri príprave na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry
 Kvalitné webové stránky, ktoré už dlhšie využívam pri príprave na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry. Môžem o...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica)
Pridaný: 02.07.2009 18:37
Komentáre v diskusii: 37 neprečítaných

 
ppt bezpečne na internete
 Prezentácia ktorá ukazuje, základné riziká a povinnosti správania sa na internete. Použité informácie zo stránky www....
Predmet: Etická výchova, Informatická výchova, Informatika, Občianska náuka, Pracovné vyučovanie, Technika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Zlatica Lišková (ZŠ Ľ. Štúra, Komenského ul., Modra)
Pridaný: 22.10.2009 11:40
Komentáre v diskusii: 43 neprečítaných