Vychovávateľ/ka

Základná škola s materskou školou Horné Orešany
Horné Orešany 31, 91903

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou Horné Orešany
Horné Orešany 31, 91903

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou Horné Orešany
Horné Orešany 31, 91903

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Na dolinách, Trenčín
Na dolinách 27, 91105

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola
Hrobákova 11, 85102

Termín nástupu: 01.08.2023 | Ukončenia výb. konania: 01.07.2023

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 28.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 28.08.82022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica
Lednica 350, 02063

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 31.07.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Urmince
Urmince 298, 95602

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 15.08.2023