Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - ZŠ Malá Ida

Adresa výkonu práce
Základná škola Malá Ida
Školská 10
044 20, Malá Ida
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Anglický jazyk
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
04.12.2023
Termín nástupu do zamestanania
08.01.2024

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
word, excel, powerpoint, Teams
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie informácie
• Bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z. • Zdravotná spôsobilosť a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. Požadované doklady: • žiadosť o prijatie do zamestnania, • profesijný životopis, • motivačný list, • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. • O termíne uskutočnenia výberového konania bude uchádzač včas informovaný. • Požadované doklady je potrebné zaslať do 1. decembra 2023 elektronickou poštou na adresu: riaditel.zsmida@gmail.com alebo poštou na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola Malá Ida
Školská 10
044 20, Malá Ida
Kontaktná osoba
Alžbeta Ličková
riaditel.zsmida@gmail.com
0910146949
Zobrazení: 95