Majster odbornej výchovy - SOŠ, T. Vansovej, Prievidza

Adresa výkonu práce
Stredná odborná škola, T. Vansovej, Prievidza
T. Vansovej 32
97101, Prievidza
Pracovná pozícia
Majster odbornej výchovy
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.11.2023
Termín nástupu do zamestanania
01.12.2023

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
• výhodou znalosť programu ASC agenda, Edupage • práca s PC (excel, word, outlook) Náplň (druh) práce • výchovno-vzdelávacia činnosť u zamestnávateľa • kontrola žiakov na odbornom výcviku v systéme duálneho vzdelávania a na zmluvných pracoviskách odbornej praxe
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. SOŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru na miesto majstra odbornej výchovy drevárskeho zamerania pre učebný odbor - stolár Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza Kategória: Kategória: majster odbornej výchovy bez podkategórie Kvalifikačné požiadavky: Splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. - min. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučný list - doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy alebo pomaturitné kvalifikačné štúdium pre majstrov odbornej výchovy výhodou ( nutnosť doplnenia pedagogickej spôsobilosti podľa zákona č.138/2019Z.z.) - príp. vysokoškolské vzdelanie v odbore majster odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom odbore - znalosť a profesijná zručnosť v drevárskych technológiách - prax na pozícii majster odborného výchovy výhodou - flexibilita, tvorivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, záujem o výchovno-vzdelávaciu činnosť - manuálna zručnosť, technické myslenie, pedagogické zručnosti - bezúhonnosť - zdravotná a duševná spôsobilosť - zdravotná a duševná spôsobilosť.
Ďalšie informácie
Druh pracovného pomeru: Pracovná zmluva 100% Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pedagogickí zamestnanci. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný profesijný životopis, fotokópie dokladov o vzdelaní, prehľad praxe, čestné prehlásenie o bezúhonnosti a súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Iné požiadavky: doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Stredná odborná škola, T. Vansovej, Prievidza
T. Vansovej 32
97101, Prievidza
Kontaktná osoba
Ing. Vlasta Šulová, PhD.
info@sospd.sk
0901 918 313
Zobrazení: 10