Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Súkromná Spojená škola, Starozagorská, Košice

Adresa výkonu práce
Súkromná spojená škola HUMAN
Starozagorská 8
04023, Košice
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Telesná výchova, Technika
Úväzok
52%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2022
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie informácie
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy (8 vyučovacích hodín) a učiteľ/ka techniky (4 vyučovacie hodiny) Pracovno-právny vzťah: pracovná zmluva Obsadzujeme aj pracovnú pozíciu: vedúci/vedúca záujmových útvarov Futbalová príprava a Športovo-pohybová príprava v rámci Súkromného centra voľného času Pracovno-právny vzťah: Dohoda o pracovnej činnosti Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch • morálna bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti • záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi • anglický jazyk Zoznam požadovaných dokladov • žiadosť o účasť vo výberovom konaní • profesijný životopis • doklady o vzdelaní • súhlas so spracovaním osobných údajov Miesto podania žiadosti a doručenia dokladov Súkromná spojená škola Starozagorská 8 040 23 Košice Termín podania žiadosti: do 30.06.2022 Kontaktné informácie 0903 743 137 bednarikova.eva@gmail.com

Kontaktné informácie

Adresa školy
Súkromná spojená škola HUMAN
Starozagorská 8
04023, Košice
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Bednáriková
bednarikova.eva@gmail.com
0903743137
Zobrazení: 85