Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) - SŠ Pribinova, Malacky

Adresa výkonu práce
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky
Pribinova 16/1
90101, Malacky
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.07.2023
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2023

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
požadované
Vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa – špeciálna pedagogika - pedagogika mentálne postihnutých Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie informácie
Ponuka pracovných miest na pozíciu: učiteľ – špeciálny pedagóg Predpoklady na výkon pracovnej činnosti: a) kvalifikačné predpoklady, b) bezúhonnosť, c) zdravotná spôsobilosť, d) ovládanie štátneho jazyka. Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru - profesijný životopis, - fotokópie dokladov o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, - písomný súhlas so spracovaním osobných údajov ( nájdete na stránke školy) link na pracovnú ponuku : https://spskma.edupage.org/text19/

Kontaktné informácie

Adresa školy
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky
Pribinova 16/1
90101, Malacky
Kontaktná osoba
Katarína Kováčová
skola@specialnaskolamalacky.sk
0905317712
Zobrazení: 36