Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - Evanjelická spojená škola, Martin

Adresa výkonu práce
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19
03601, Martin
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Matematika
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.04.2023
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2023

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
schopnosť pracovať s aplikáciami Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie informácie
Hľadáme kvalifikovaného pedagóga na vyučovanie matematiky v kombinácii s ďalším predmetom na 2.stupni základnej školy. O škole: Našim záujmom je vytvoriť pre žiakov najlepšie podmienky pre ich rast, preto je pre nás samozrejmé, že sa spolu bavíme o tom, ako žiakov učiť hodnotám, ako čo najlepšie rešpektovať individualitu žiaka, ako viesť hodinu, aby žiaci mysleli a došlo u nich k porozumeniu. Vytvárame priestor, aby žiaci budovali pozitívne vzťahy a aby boli aktívnymi v pomoci iným. Odmenou nám sú nielen dobré výsledky žiakov, ale aj to, že naši žiaci chodia radšej do školy ako priemer na Slovensku. V našej škole učiteľ dostáva podporu prostredníctvom pedagogického asistenta, mentora, školskej psychologičky alebo šp. pedagóga. Pri riešení problémov nie je učiteľ odkázaný na seba, lebo okrem pg. špecialistov mu pomôžu ústretoví kolegovia alebo naši šikovní IT špecialisti. Tí sa nielen starajú o učiteľov školský laptop, ale vedia poradiť a pomôcť s inštaláciou softvéru, elektronickou žiackou knižkou, pripojením na školský internet alebo kopírovaním. V kabinete alebo na chodbe stretnete zahraničných lektorov, spolupracujeme so školami v zahraničí. Ďalšie požiadavky: ٠ splnenie kvalifikačných a zdravotných predpokladov podľa zákona ٠ preukázateľný hlboký záujem o svoj predmet ako aj o rozvoj v umení byť učiteľom ٠ entuziazmus a vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu ٠ jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch ٠ schopnosť úzko spolupracovať s kolegami na poslaní a vízii školy ٠ pozitívne myslenie a prístup k práci ٠ ovládanie didaktiky a odborné vyučovanie žiakov zamerané na aktívne učenie sa žiakov ٠ schopnosť byť samostatný, spoľahlivý, inovatívny, zameraný na riešenie problémov Ďalej očakávame: ٠ digitálnu zručnosť v bežných aplikáciách ٠ schopnosť kriticky myslieť a viesť rešpektujúci dialóg so žiakmi ako aj kolegami ٠ výhodou je schopnosť dorozumieť sa v anglickom jazyku prípadne vyučovať predmety v anglickom jazyku ٠ výhodnou je 1 ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve Ponúkané výhody • mimoriadne odmeny za pracovné výkony • odmeny pri pracovných a životných jubileách • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie • domáce alebo zahraničné pracovné cesty • vzdelávacie kurzy a školenia • dovolenka nad rámec Zákonníka práce • rekreačný poukaz, príspevok na dovolenku • pre učiteľov mimo Martina vieme poskytnúť ubytovanie • školský laptop a prístup na internet • kopírovanie a laminovanie priamo v škole • dobré materiálne vybavenie kabinetov • prístup k študijným materiálom podľa požiadaviek učiteľov • možnosť profesne sa rozvíjať prostredníctvom programu Erasmus+ • pravidelné koncoročné odmeny • férové ohodnotenie práce nad rámec povinností • v školskej jedálni poskytujeme výbornú stravu (možnosť výberu zo 4 jedál), šalátový bar, kultúrne stravovanie alebo dávame možnosť zvoliť si stravovanie formou gastrolístkov • kávomat ponúka kávu za 10 centov • ponúkame možnosť využívať školskú telocvičňu a posilňovňu po vyučovaní • dotované cvičenie s trénerom • letný jazykový kurz s americkými lektormi Žiadosť o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom a motivačným listom posielajte mailom na adresu: zamestnanie@essmt.sk do 15.04.2023. O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 19
03601, Martin
Kontaktná osoba
Ing. Dana Bednárová
zamestnanie@essmt.sk
0918112022
Zobrazení: 72