Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Cerová
Cerová 277, 90633

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 20.06.2023

Učiteľ/ka SŠ

GAUDEAMUS, s.r.o.
Nejedlého 23, 82107

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 31.08.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Jelka
Školská 399/1, 925 23

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023