Efektívne využívajte Zborovňu

Kvalita používaných učebných materiálov, testov, písomiek, prezentácií, metodických materiálov atď. má priamy vplyv na kvalitu výučby.
Nie všetci učitelia využívajú Zborovňu, podľa našich štatistík je to len približne 75%.
Nie všetci učitelia, ktorí Zborovňu využívajú, využívajú všetky jej funkcie.
Aktívni učitelia využívajú pri výučbe tie najlepšie učebné materiály zo Zborovne, čo zlepšuje úroveň výučby. Žiaci z tried neaktívnych učiteľov sa k týmto materiálom nedostanú.

Využite svoje peniaze

Využite čo najlepšie svoje peniaze, ktoré platíte za Zborovňu - zabezpečte, aby Zborovňu využívalo čo najviac Vašich učiteľov.
Ponúkame Vám krátke online školenie pre Vašich učiteľov "Efektívne využívanie Zborovne".
Po absolvovaní kurzu získajú učitelia aj škola Certifikát.
Okruh tém:
  • Nastavenie účtu
  • Dokumenty, galérie, linky
  • Efektívne vyhľadávanie v Zborovni
  • Práca s priečinkami v Zborovni
  • Práca s mobilnou aplikáciou
  • Digitálna učebnica
  • Správy
  • Testy
  • Pomoc - IT Help
  • Prihlásenie, riešenie problémov, hlásenie chýb

Ako to prebieha?

Učitelia absolvujú krátke dištančné školenie priamo v Zborovni. Učiteľ si sám zvolí čas výučby, školenie môže absolvovať z pohodlia domova prostredníctvom PC.
Kurz je realizovaný vo forme výukových videí v kombinácii s plnením konkrétnych jednoduchých úloh priamo v Zborovni.
Vedenie školy má k dispozícii jednoduchý Monitorovaci nástroj a má tak po celý čas podrobný prehľad o absolvovaní jednotlivých modulov učiteľmi.

Kde všade už prebiehajú školenia CODiV a Efektívne využívanie ZborovneAkcia 50% zľava + dva v jednom + darček

Využite 50% zľavu, cena po zľave je 1€ na učiteľa.
Kedykoľvek v tomto školskom roku môžete získať certifikát CODiV zdarma.
Darček - bezplatný prístup do Zborovna IT HELP na 1 rok.

Objednávka

Orientačná cena Školenia "Efektívne využívanie Zborovne" je 1€ za učiteľa. Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom, alebo telefonicky na čísle:
055 / 285 13 60

Zuzana Adamcová
email: adamcova@komensky.sk
tel: 055/2851363

Zuzana Valušová
email: valusova@komensky.sk
tel: 055/2851364 .