Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Ľubica Mazáková
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 32


   Pre inšpiráciu I.- nástenky
  Pre inšpiráciu - výzdoba v triedach - nástenky
   
  Predmet: Biológia, Etická výchova, Geografia, Občianska náuka, Pracovné vyučovanie, Slovenský jazyk a literatúra, Výchova umením, Výtvarná výchova
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Ľubica Mazáková (ZŠ s MŠ Veľké Ripňany)
  Pridaný: 31.08.2009 20:04
  Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných
   Pozitívna klíma školy
  Ppt. prezentácia o projekte na zlepšenie medziľudských vzťahov v škole, odstránenie šikanovania,zlepšenie vzťahov a s...
   
  Predmet: Etická výchova, Náboženská výchova, Občianska náuka, Pracovné vyučovanie, Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Ľubica Mazáková (ZŠ s MŠ Veľké Ripňany)
  Pridaný: 20.08.2009 23:33
  Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných
   Pre inšpiráciu III.- chodby
  Pre inšpiráciu - výzdoba v chodbách
   
  Predmet: Biológia, Etická výchova, Geografia, Občianska náuka, Pracovné vyučovanie, Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Ľubica Mazáková (ZŠ s MŠ Veľké Ripňany)
  Pridaný: 31.08.2009 20:15
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Zázračný test
  Súhrnný testík pre 8. a 9. roč., ktorý sa dá využiť na opakovanie pred výstupnou previerkou alebo ako výstupná previ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Ľubica Mazáková (ZŠ s MŠ Veľké Ripňany)
  Pridaný: 17.04.2010 20:26
  Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných
   ROZPRÁVKY
  Opakovanie tematického celku V ríši rozprávok , 5. ročník (podľa novej učebnice), obrázky použité v teste som vyhľada...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Ľubica Mazáková (ZŠ s MŠ Veľké Ripňany)
  Pridaný: 20.03.2011 00:14
  Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných
   Zámená - osobné základné, privlastňovacie, určovanie pádov
  Krátky testík- zámená 6. roč., materiál som si požičala z krátkej päťminútovky od A. Kobzovej. Ďakujem:-)
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Ľubica Mazáková (ZŠ s MŠ Veľké Ripňany)
  Pridaný: 08.10.2010 22:25
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Spoločenské správanie - medzitriedny kvíz
  Medzitriedny kvíz zameraný na spoločenské správanie, vhodný na hodinách OV, EV, alebo na TH - práve na TH môžu medzi ...
   
  Predmet: Etická výchova, Občianska náuka
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Ľubica Mazáková (ZŠ s MŠ Veľké Ripňany)
  Pridaný: 10.10.2009 22:20
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Výstupná previerka 8.roč.
  Výstupná previerka zo SJL pre 8.roč.,prevaha testových úloh s možnosťou výberu správnej odpovede, vypracované je aj b...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Ľubica Mazáková (ZŠ s MŠ Veľké Ripňany)
  Pridaný: 03.06.2009 21:51
  Komentáre v diskusii: 0
   Vstupná previerka
  Vstupná previerka pre VIII. roč, A. B .skupina , kombinácia úloh s výberom správnej odpovede
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Ľubica Mazáková (ZŠ s MŠ Veľké Ripňany)
  Pridaný: 24.09.2009 17:19
  Komentáre v diskusii: 0
   Pre inšpiráciu II.- triedy
  Pre inšpiráciu - výzdoba tried
   
  Predmet: Biológia, Dejepis, Etická výchova, Geografia, Občianska náuka, Pracovné vyučovanie, Slovenský jazyk a literatúra, Vlastiveda, Výtvarná výchova
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Ľubica Mazáková (ZŠ s MŠ Veľké Ripňany)
  Pridaný: 31.08.2009 20:10
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané