Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Edita Pláteníková
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 423


   www stránky na vyučovanie slovenského jazyka a literatúry
  Zaujímavé stránky na vyučovanie SJL, nájdete tu PL, cvičenia na interaktívnu tabuľu, prezentácie, námety na zážitkové...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Edita Pláteníková (ZŠ Sadová, Senica)
  Pridaný: 21.12.2009 22:29
  Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných
   Časovo - tematický plán zo slovenského jazyka pre VI. ročník podľa novej učebnice
  Pokúsila som sa vypracovať plán podľa novej učebnice SJ pre šiesty ročník. Niektoré učivá som presunula tak, ako mi l...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Edita Pláteníková (ZŠ Sadová, Senica)
  Pridaný: 01.08.2010 17:15
  Komentáre v diskusii: 42 neprečítaných
   Ako uspieť pri testovaní Monitor 9 - materiál do portfólia žiaka, prípadne na nástenku
  Tento školský rok mám prvýkrát daltonské vyučovanie v deviatom ročníku. Každý žiak má svoje portfólio, do ktorého si ...
   
  Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Edita Pláteníková (ZŠ Sadová, Senica)
  Pridaný: 13.08.2010 14:52
  Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných
   Syntax, vetné členy - pracovný list pre deviatakov
  Pracovný list na precvičenie zručností a vedomostí zo skladby pre deviatakov. Zistila som, že skladbu stihli moji dev...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Edita Pláteníková (ZŠ Sadová, Senica)
  Pridaný: 16.02.2011 16:59
  Komentáre v diskusii: 40 neprečítaných
   Rozvíjacie vetné členy - štyri pracovné listy aj s riešením
  Pracovné listy s ktorými budú siedmaci pracovať pri fixácii učiva o vetných členoch. Hodina bude doplnená cvičeniami ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Edita Pláteníková (ZŠ Sadová, Senica)
  Pridaný: 08.05.2010 16:29
  Komentáre v diskusii: 35 neprečítaných
   Ohybné slovné druhy - test pre deviatakov
  Úlohy na preverenie vedomostí zo slovenského jazyka pred monitorom z tematického celku ohybné slovné druhy. Správnu o...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Edita Pláteníková (ZŠ Sadová, Senica)
  Pridaný: 26.01.2010 18:23
  Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných
   Neohybné slovné druhy - krátky test
  Krátka previerka z tematického celku neohybné slovné druhy, časť úloh je s možnosťoou výberu správnej odpovede. Je ur...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Edita Pláteníková (ZŠ Sadová, Senica)
  Pridaný: 31.01.2010 09:48
  Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných
   Časovo - tematický plán z literatúry pre VI. ročník
  Časovo - tematický plán na vyučovanie literatúry v šiestom ročníku.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Edita Pláteníková (ZŠ Sadová, Senica)
  Pridaný: 04.08.2010 15:43
  Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných
   Číslovky - pracovný list
  Takto budú siedmaci opakovať číslovky. PL je určený na daltonskú hodinu, prílohou je už vložené interaktívne cvičenie...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Edita Pláteníková (ZŠ Sadová, Senica)
  Pridaný: 10.01.2010 18:39
  Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných
   Neohybné slovné druhy - pracovné listy + prehľad teórie + riešenie
  Daltonské pracovné listy určené ôsmakom na opakovanie učiva o slovných druhoch. Úloh je väčšie množstvo, práca je plá...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Edita Pláteníková (ZŠ Sadová, Senica)
  Pridaný: 20.03.2011 17:33
  Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných