Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Mária Andrejčáková
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 968


   Popletené príslovia, porekadlá a pranostiky
  Úloha k tematickému celku príslovia, porekadlá a pranostiky - vhodné na opakovanie
   
  Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Triednictvo
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Mária Andrejčáková (ZŠ Kysak)
  Pridaný: 19.02.2010 20:49
  Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných
   Anekdoty v osemsmerovkách
  Malá literárna forma - anekdota - opakovanie zábavnou formou - osemsmerovky.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí, Triednictvo
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Mária Andrejčáková (ZŠ Kysak)
  Pridaný: 31.01.2010 16:21
  Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných
   Didaktické hry na literárnej výchove
  Didaktické hry, ktoré sú vhodné na obohatenie hodín literárnej výchovy. Žiaci si zábavnou a nenásilnou formou opakujú...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Mária Andrejčáková (ZŠ Kysak)
  Pridaný: 17.08.2010 02:30
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Náboženstvá vo svete
  Stručný prehľad o svetových náboženstvách
   
  Predmet: Dejepis, Etická výchova, Náboženská výchova, Občianska náuka
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Mária Andrejčáková (ZŠ Kysak)
  Pridaný: 02.02.2010 22:33
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Hlavné vetný členy - podmet a prísudok
  Pracovný list na precvičovanie hlavných vetných členov v 6. a 7. ročníku
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Mária Andrejčáková (ZŠ Kysak)
  Pridaný: 01.05.2011 14:46
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   Opakovanie - test
  Test zo slovenského jazyka vhodný na úvodné opakovanie v septembri
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Mária Andrejčáková (ZŠ Kysak)
  Pridaný: 02.08.2010 23:08
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Výstupný test zo SJL 7. ročník
  Výstupný test zo SJL pre siedmakov
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Mária Andrejčáková (ZŠ Kysak)
  Pridaný: 16.05.2012 14:37
  Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných
   Krátke texty na vianočnú besiedku
  Krátke básničky vhodné pre mladších žiakov na vianočnú besiedku
   
  Predmet: Školský klub detí, Triednictvo
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Mária Andrejčáková (ZŠ Kysak)
  Pridaný: 13.11.2011 16:38
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Rodinné právo - 8. ročník
  Učebný text k téme Rodinné právo pre 8. ročník
   
  Predmet: Etická výchova, Občianska náuka
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Mária Andrejčáková (ZŠ Kysak)
  Pridaný: 30.05.2010 13:54
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Veselé ovocie a zelenina -maľovanky
  Veselé maľovanky - zelenina a ovocie - vhodné pre ŠKD; Zdroj internet
   
  Predmet: Školský klub detí, Triednictvo, Výtvarná výchova
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Mária Andrejčáková (ZŠ Kysak)
  Pridaný: 01.09.2010 23:45
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný