Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Mária Lovászová
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 165


   Čo má štvrták vedieť z teórie literatúry
  Sumár literárnych pojmov zo štvrtáckej učebnice čítania a ich zjednodušené definície. Po nakopírovaní slúži ako pomôc...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
  Pridaný: 28.01.2013 19:51
  Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných
   Krásy našich hôr, chránené územia.doc
  Pracovný list k témam Krásy našich hôr, Chránené územia
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
  Pridaný: 25.10.2011 20:19
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Abeceda
  Previerka na overenie osvojenia slovenskej abecedy.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
  Pridaný: 04.10.2011 23:19
  Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných
   polročná písomná práca
  Polročná písomná práca zo SJ
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
  Pridaný: 19.01.2012 00:45
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   Zámená
  Cvičenia zamerané na vyhľadávanie podstatných mien, prídavných mien, zámen a na triedenie zámen na osobné základné zá...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
  Pridaný: 16.04.2013 17:53
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Život v stredovekom meste
  Pracovný list k téme Život v stredovekom meste
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
  Pridaný: 07.04.2013 22:12
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Polročný test
  Polročný test zo SJ
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
  Pridaný: 20.01.2013 20:16
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Spodobovanie-diktát
  Zhrňujúci alebo kontrolný diktát so zameraním na spodobovanie
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
  Pridaný: 17.01.2013 19:20
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Podstatné mená
  Všeobecné a vlastné podstatné mená, číslo podstatných mien, rod podstatných mien, základný tvar podstatných mien
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
  Pridaný: 05.03.2013 00:31
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Diktát - predpony, vybrané slová, spodobovanie,,,,
  Diktát z učiva v I. polroku - bol súčasťou polročného testu.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
  Pridaný: 22.01.2013 19:10
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných