Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Adriana Hlavinkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 170


 
docx Test Priama reč
 Malý test A, B na 1 A4 dve skupiny 20 bodov, precvičenie priamej reči
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Adriana Hlavinková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 10.05.2018 16:05
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Jacqueline Wilsonová – Dieťa zo smetiska
 Pracovný list k úryvku v učebnici, práca s úryvkom, čítanie s porozumením
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Adriana Hlavinková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 04.05.2018 17:08
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx PL Hláskoslovie
 Pracovný list hláskoslovie - opakovanie cez cvičenia
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Adriana Hlavinková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 10.05.2018 17:00
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx PL Seriál Oteckovia
 Pracovný list na čítanie s porozumením. Druhá strana je do diskusie o seriáli i rodine, úlohe dieťaťa v rodine - vhod...
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Adriana Hlavinková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 08.05.2018 12:12
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Kontrolný diktát č. 2
 Zameraný na prídavné mená v 6.ročníku - téma predvianočný čas,advent. Aj doplňovačka pre intaktných žiakov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Adriana Hlavinková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 01.12.2019 12:57
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx V bábkovom divadle
 Tajnička - opakovanie pojmov z celku bábkové divadlo, napr. maňuškové divadlo, javajkové divadlo, úloha na čítanie s ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Adriana Hlavinková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 04.05.2018 22:09
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Zuzka Šulajová – Džínsový denník
 Pracovný list k úryvku v učebnici, čítanie s porozumením, práca s textom
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Adriana Hlavinková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 04.05.2018 17:15
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx PL Podmet a prísudok 2
 Prac.list podmet a prísudok - vhodné aj ako test, na 1 A4 s riešením, motivačne o lete (podmet, prísudok, zhoda, pris...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Adriana Hlavinková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 22.05.2020 08:57
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Medzinárodný deň detí
 Pracovný list - čítanie s porozumením, Medzinárodný deň detí, UNICEF a trošku ,,výchovy" :D
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Adriana Hlavinková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 05.05.2018 13:35
Komentáre v diskusii: 0

 
url Escape room Slovné druhy
 Online hra na opakovanie slovných druhov - žiaci klikajú na obrázky, niektoré v sebe majú link na hru - keď ju vylúšt...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Adriana Hlavinková (Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava)
Pridaný: 20.03.2021 18:15
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných