Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Anna Absolonov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 44


 
doc Terminológia v matematike
 Terminológia - sčítanie, sčítanec, súčet, odčítanie, menšenec, menšiteľ, rozdiel, vhodné na nástenku alebo vytlačiť ž...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 24.09.2018 19:11
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc PL - kroje na vyfarbenie
 Obrázky mužského a ženského kroja určené na dotvorenie, dokreslenie a vyfarbenie. Vhodné na doplnenie učiva o textile...
Predmet: Pracovné vyučovanie
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 29.11.2015 14:42
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Rozklad 11 - 20 na nástenku
 Rozklad čísel 11 - 20 pomocou 10 €. bankovky a mincí na nástenku. Zajtra overím v praxi :-) Zdroj obrázkov - internet
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 29.01.2018 19:06
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Znaky na mape
 Jednoduchá písomka zameraná na znaky na mape. Vlastiveda pre štvrtákov - Aitec
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 12.09.2020 15:23
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Ohybné slovné druhy - opakovanie
 Pracovný list zameraný na ohybné slovné druhy. Dá sa využiť na opakovanie aj ako písomka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 08.04.2021 16:57
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Objavujeme živočíchy - opakovanie
 Písomka zameraná na tematický celok živočíchy na vytlačenie (spracované podľa učebnice Adame - Kováčiková).
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 03.05.2020 11:38
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Príroda Slovenska
 Aktivita na hodinu vlastivedy k téme príroda Slovenska. Kartičky s popisom rozstrihať, žiaci hľadajú správne trojice ...
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 27.09.2020 17:36
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Týždeň
 Pracovný list na utvrdenie učiva - dni v týždni. Žiaci rozstrihajú obrázky a texty a správne ich vlepia do tabuľky.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 29.01.2018 20:42
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Vlastiveda - opakovanie (Tatry, Poprad, Nízke Tatry, Liptov)
 Písomka k učivu Tatry, Nízke Tatry, Poprad a Liptov.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 13.12.2020 14:10
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Textil v ľudovom odeve
 Prezentácia zameraná na učivo - textil v ľudovom odeve. Obsahuje informácie o výrobe plátna, čipkárstve, modrotlači, ...
Predmet: Pracovné vyučovanie
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
Pridaný: 29.11.2015 14:19
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané