Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Anna Absolonov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 34


   Terminológia v matematike
  Terminológia - sčítanie, sčítanec, súčet, odčítanie, menšenec, menšiteľ, rozdiel, vhodné na nástenku alebo vytlačiť ž...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
  Pridaný: 24.09.2018 19:11
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   PL - kroje na vyfarbenie
  Obrázky mužského a ženského kroja určené na dotvorenie, dokreslenie a vyfarbenie. Vhodné na doplnenie učiva o textile...
   
  Predmet: Pracovné vyučovanie
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
  Pridaný: 29.11.2015 14:42
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Znaky na mape
  Jednoduchá písomka zameraná na znaky na mape. Vlastiveda pre štvrtákov - Aitec
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
  Pridaný: 12.09.2020 15:23
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Rozklad 11 - 20 na nástenku
  Rozklad čísel 11 - 20 pomocou 10 €. bankovky a mincí na nástenku. Zajtra overím v praxi :-) Zdroj obrázkov - internet
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
  Pridaný: 29.01.2018 19:06
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Týždeň
  Pracovný list na utvrdenie učiva - dni v týždni. Žiaci rozstrihajú obrázky a texty a správne ich vlepia do tabuľky.
   
  Predmet: Prvouka
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
  Pridaný: 29.01.2018 20:42
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Ohybné slovné druhy - opakovanie
  Pracovný list zameraný na ohybné slovné druhy. Dá sa využiť na opakovanie aj ako písomka.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
  Pridaný: 08.04.2021 16:57
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Príroda Slovenska
  Aktivita na hodinu vlastivedy k téme príroda Slovenska. Kartičky s popisom rozstrihať, žiaci hľadajú správne trojice ...
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
  Pridaný: 27.09.2020 17:36
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Objavujeme živočíchy - opakovanie
  Písomka zameraná na tematický celok živočíchy na vytlačenie (spracované podľa učebnice Adame - Kováčiková).
   
  Predmet: Prírodoveda
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
  Pridaný: 03.05.2020 11:38
  Komentáre v diskusii: 0
   Textil v ľudovom odeve
  Prezentácia zameraná na učivo - textil v ľudovom odeve. Obsahuje informácie o výrobe plátna, čipkárstve, modrotlači, ...
   
  Predmet: Pracovné vyučovanie
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
  Pridaný: 29.11.2015 14:19
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Vlastiveda - opakovanie (Tatry, Poprad, Nízke Tatry, Liptov)
  Písomka k učivu Tatry, Nízke Tatry, Poprad a Liptov.
   
  Predmet: Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Anna Absolonová (ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany)
  Pridaný: 13.12.2020 14:10
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných