Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Anna Bielikova
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 40


 
doc Pamäť ľudstva- Druhy písma
 Pracovný list z učebnej látky o druhoch písma. Obsahuje doplňovačky z naučenej látky. Zároveň tu nájdete ukážky ďalší...
Predmet: Dejepis, Obohatenie
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Bielikova (ZŠ Bukovčana, Chabik , Bratislava)
Pridaný: 26.04.2011 22:46
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
ppt Romantizmus v hudbe
 Prezentácia obsahuje stručný prehľad znakov romantizmu a hlavných hudobných skladateľov.
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Anna Bielikova (ZŠ Bukovčana, Chabik , Bratislava)
Pridaný: 17.05.2011 07:47
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Dekolonizácia (Koniec kolonializmu)
 Prezentácia k vyučovacej hodine Koniec kolonializmu. Slúži na lepšie zapamätanie, nachádzajú sa v nej tematické obráz...
Predmet: Dejepis, Geografia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Bielikova (ZŠ Bukovčana, Chabik , Bratislava)
Pridaný: 10.04.2011 15:28
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pptx Rakúsko - Uhorské vyrovnanie a Slováci
 Prezentácia obsahuje učivo z novej učebnice strany 62-65, poznámky pre žiakov a otázky na zopakovanie.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Anna Bielikova (ZŠ Bukovčana, Chabik , Bratislava)
Pridaný: 11.03.2012 15:06
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppt Slovenské národné povstanie
 Obrazová prezentácia obsahuje dobové fotografie zo SNP. Album farebných fotografií z jednotlivých etap bojov a spriev...
Predmet: Dejepis, Obohatenie
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Bielikova (ZŠ Bukovčana, Chabik , Bratislava)
Pridaný: 15.05.2011 19:28
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt Ľudovít Štúr
 Prezentácia približuje najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského národného života v pol. 19. stor., poslanca uhorsk...
Predmet: Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Anna Bielikova (ZŠ Bukovčana, Chabik , Bratislava)
Pridaný: 09.05.2011 19:27
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt 1. svetová vojna (ZŠ, Gymnáziá)
 Prezentácia obsahuje spracovanie 1. svetovej vojny, je obohatená o obrázky, mapky, karikatúru a odkazy na youtube. Pr...
Predmet: Dejepis, Obohatenie
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Bielikova (ZŠ Bukovčana, Chabik , Bratislava)
Pridaný: 24.05.2011 11:36
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Ľudia v pohybe
 Prezentácia k vyučovacej hodine Ľudia v pohybe pre 5. ročník ZŠ.
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Bielikova (ZŠ Bukovčana, Chabik , Bratislava)
Pridaný: 03.05.2011 18:13
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Graffiti- umenie alebo vandalizmus?
 Pohľad na umenie dnešnej doby- Graffiti. Je to umenie alebo vandalizmus? Je to hlavná otázka, ktorú sa snaží prezentá...
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Bielikova (ZŠ Bukovčana, Chabik , Bratislava)
Pridaný: 17.05.2011 18:57
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Vznik nového štátu (1. SR)
 Učebná pomôcka obsahuje obrázok zo stretnutia A. Hitlera a J. Tisa v Berlíne a ukážky z ich rozhovoru, aj v nemeckom ...
Predmet: Dejepis, Nemecký jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Bielikova (ZŠ Bukovčana, Chabik , Bratislava)
Pridaný: 21.03.2011 21:43
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných