Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Barbora Vitkovsk��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 122


 
docx Slovné hodnotenie - nápady
 Doplnené: Dokument obsahujúci vety, ktoré nám dopomôžu k slovnému hodnoteniu počas roka, na pol roka, alebo na konci ...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vitkovská (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 05.05.2020 12:33
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Životný cyklus rastlín, Rast rastlín
 Prezentácia k učivu - Životný cyklus rastlín, Rast rastlín.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vitkovská (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 05.05.2019 11:37
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Tvorenie slov predponami - PL
 PL na upevnenie učiva tvorenia slov s predponami.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vitkovská (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 20.09.2019 20:30
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Test - koncoročný
 Zhrnutie na koncoročný test. Živá a neživá príroda, ľudské telo, objavujeme živočíchy, rastliny.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vitkovská (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 29.05.2019 16:20
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Objavujeme živočíchy I. - Test
 TC - Objavujeme živočíchy - prvá polovica. Opakovanie/test.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vitkovská (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 03.05.2019 22:22
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Čitateľský denník 1
 Čitateľský zápisník do čitateľského denníka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vitkovská (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 03.09.2019 19:07
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx PPT - Liečivé a jedovaté rastliny
 PPT - Liečivé a jedovaté rastliny, plus poznámky pre žiakov.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vitkovská (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 26.05.2020 22:16
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx MAT 4 - KP - polročná
 Kontrolná práca - polročná (sčítanie, odčítanie do 1 000, násobenie, delenie, zaokrúhľovanie, premeny jednotiek, geom...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vitkovská (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 15.01.2020 18:52
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Plán práce triedneho učiteľa
 Nápady na plán práce triedneho učiteľa
Predmet: Triednictvo
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vitkovská (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 03.09.2019 19:05
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Zámená - vyvodenie
 Prezentácia vhodná na vyvodenie zámen. Vhodné aj pre deti v čase samoštúdia. V prezentácií je použité písané písmo, ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Barbora Vitkovská (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 21.05.2020 09:59
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané