Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Hegerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 295


 
doc Obvod štvorca, obdĺžnika a trojuholníka
 Pracovný list pre piatakov (aj šikovných štvrtákov) s úlohami na výpočet obvodu štvoruholníkov a trojuholníkov.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 10.12.2012 13:17
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
doc Riešenie aplikačných úloh
 Čítanie tabuliek a kreslenie jednoduchých stĺpcových grafov pre piatakov. Dá použiť aj pri výuke kreslenia grafov v E...
Predmet: Informatika, Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 05.05.2015 10:54
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
doc Valec,ihlan,kužeľ,guľa s riešeniami
 Zbierka slovných úloh na výpočet objemu a povrchu valca, ihlamu, kužeľa a gule s doplnenými výsledkami
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 04.02.2013 12:02
Komentáre v diskusii: 28 neprečítaných

 
ppt Osová súmernosť
 Vysvetlenie, čo je osová súmernosť, ako ľahko zistíme, či rovinný útvar má os súmernosti, ako narysujeme obraz rovinn...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 28.03.2019 07:10
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
doc Stavby z kociek
 Stavby telies z kociek, kreslenie pôdorysu (aj nárysu a bokorysu), kódovanie telies (dva spôsoby), stavba teies podľa...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 30.03.2015 07:06
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppt Stredová súmernosť
 Vysvetlenie, čo je stredová súmernosť, ako ľahko zistíme, či rovinný útvar má stred súmernosti, ako narysujeme obraz ...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 28.03.2019 07:07
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
doc Rysovanie pre piatakov
 Zásady, ktoré treba dodržať pri rysovaní, rysovanie rovnobežiek a kolmíc (2 strany úloh), rysovanie štvorcov, obdĺžni...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 01.12.2014 11:16
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
doc Objem a povrch hranolov
 Úlohy ( aj slovné ) na výpočet objemu a povrchu hranolov so štvor- a trojuholníkovou podstavou. Vhodné aj pre žiakov,...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 27.09.2010 13:56
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Pytagorova veta
 Zbierka úloh na tému Pytagorova veta. Úlohy sú zoradené od jednoduchých na precvičenie vzťahov, po zložitejšie slovné...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 13.11.2012 13:43
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
doc Kocka a kváder
 Zbierka úloh na výpočet povrchu a objemu kocky a kvádra. Úlohy sú zoradené od ľahších k zložitejším, na záver mix úloh.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 25.03.2015 12:16
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných