Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Strculov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 1929


 
docx M6 - 10 pracovných listov na obvod a obsah útvarov, štvorec, obdĺžnik, premena jednotiek obsahu
 Ponúkam 10 pracovných listov využiteľných pri tematickom celku obvod a obsah útvarov v 6. ročníku. Obsahuje útvary v ...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 12.03.2011 14:54
Komentáre v diskusii: 53 neprečítaných

 
doc Vieme sa správne učiť?nástenka
 Materiál vhodný na nástenku, v ktorom sa žiaci dozvedia zásady správneho učenia sa. Na začiatku roka nezaškodí žiakom...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 04.07.2010 10:36
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
rtf Nástenka na začiatku roka - termíny prázdnin, práva dieťaťa, povinnosti týždenníkov, zber
 Na začiatku roka na triednej nástenke budú visieť aj tieto informácie: zber, povinnosti týždenníkov, dohovor o právac...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 03.08.2011 19:24
Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných

 
docx Citáty o učení, škole na nástenku
 Niekoľko citátov o škole, učení, učiteľoch na spestrenie nástenky celoročne.
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 04.07.2010 10:31
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx SJ5 - súhrnná zbierka písomiek a testov
 Ponúkam zhrnutie niektorých písomiek a testov, od vstupného, cez priebežné päťminútovky až po výstupný, ktoré som po...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 16.08.2011 07:59
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
docx M7- zhrnutie štvrťročných prác, vstupný test a výstupný test
 Spracovala som všetky najdôležitejšie testy, kontrolné práce z minulého školského roka použité v siedmom ročníku. Štv...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 17.08.2011 12:47
Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných

 
pps P.O.Hviezdoslav: Krvavé sonety
 Prezentácia o živote a diele P.O.Hviezdoslava + rozbor Krvavých sonetov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 17.06.2010 21:47
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
docx M7 - t.c. povrch a objem kocky a kvádra - 10 pracovných listov
 Súbor 10 pracovných listov z tematického celku povrch a objem kocky a kvádra - stopa, kódovanie, bokorys, nárys, pôd...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 06.03.2011 09:13
Komentáre v diskusii: 35 neprečítaných

 
doc Povinnosti týždenníkov - nástenka
 Stručný popis povinností týždenníkov vhodný na nástenku.
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 03.07.2010 13:30
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Plán práce triedneho učiteľa - 5.-9. ročník
 Ponúkam svoj plán práce triedneho učiteľa využiteľný pre všetky ročníky. Podobný som použila v 5. ročníku a teraz s m...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 11.08.2011 07:50
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných