Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Dagmar Dutkov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 100


   Premena jednotiek objemu
  Materiál obsahuje sady príkladov na premenu jednotiek objemu a je určený na samostatné precvičovanie. Žiaci si sami p...
   
  Predmet: Fyzika, Matematika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Dagmar Dutková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
  Pridaný: 16.10.2009 20:31
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Funkcia
  V prezentácia je názorne vysvetlní pojem funkcie a tiež postup ako nakresliť graf lineárnej funkcie.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Dagmar Dutková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
  Pridaný: 14.10.2009 21:40
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Operácie s mocninami
  V dokumente nájdete 12 sád úloh na opakovanie operácií s mocninami spolu s výsledkami, už len vytlačiť a žiaci môžu p...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Dagmar Dutková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
  Pridaný: 06.11.2009 17:58
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Páli Vám to z fyziky?
  Prezentáciu možno využiť na zopakovanie zábavnou formou napr. na Mikuláša, MDD a podobne.
   
  Predmet: Fyzika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Dagmar Dutková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
  Pridaný: 17.10.2009 22:47
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Zápis čísla pomocou mocnín čísla 10
  V prezentácii je vysvetlené ako zapisovať veľké čísla pomocou mocnín čísla 10.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Dagmar Dutková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
  Pridaný: 16.10.2009 21:03
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Látka a teleso
  V prezentácii sú vysvetlené pojmy látka a teleso. Formou hry si tieto pojmy žiaci precvičia. Ďalej sú tu ozrejmené vl...
   
  Predmet: Fyzika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Dagmar Dutková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
  Pridaný: 12.12.2009 19:55
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Meranie objemu - pokusy
  V materiály nájdete námet ako formou skupinovej práce žiaci získajú predstavu, čo je to objem a ako ho možno odmerať.
   
  Predmet: Fyzika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Dagmar Dutková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
  Pridaný: 16.10.2009 20:24
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Premena jednotiek obsahu
  V dokumente je pripravených 12 sád úloh na precvičovanie premeny jednotiek obsahu spolu s výsledkami, len vytlačiť a ...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Dagmar Dutková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
  Pridaný: 08.11.2009 14:28
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Hustota- príklady
  V dokumente nájdete prezentáciu s riešeným príkladmi na hustotu a v pracovnom liste ďalšie príklady na riešenie. Možn...
   
  Predmet: Fyzika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Dagmar Dutková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
  Pridaný: 12.12.2009 20:13
  Komentáre v diskusii: 0
   zaokrúhľovanie prir. čísel
  V dokumente nájdete námet na skupinovú prácu zameranú na zaokrúhľovanie prirodzených čísel.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Dagmar Dutková (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
  Pridaný: 12.12.2009 21:29
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané