Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Dagmar Truchl��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 233


 
doc Inovovaný TVVP - SJL - 6. ročník (gramatická zložka)
 V TVVP sú vyznačené pojmy zavedené v 6. ročníku podľa obsahových štandardov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Dagmar Truchlá (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 03.09.2016 08:33
Komentáre v diskusii: 45 neprečítaných

 
doc Inovovaný TVVP - SJL - 6. ročník (literárna zložka))
 V TVVP sú vyznačené pojmy zavedené v 6. ročníku podľa obsahového štandardu. Do TVVP som nezaradila detektívnu litera...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Dagmar Truchlá (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 03.09.2016 08:40
Komentáre v diskusii: 45 neprečítaných

 
doc Príslovia a ich význam
 Množstvo prísloví a ich význam, ktoré sú usporiadané podľa abecedy. Príslovia som vyhľadávala v elektronických slovní...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Dagmar Truchlá (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 19.09.2015 17:49
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
doc Opakujeme literárne pojmy zo 4. ročníka
 PL je zameraný na opakovanie literárnych pojmov zo 4. ročníka: pranostika, príslovie, hádanka, osoby, ktoré sa podieľ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmar Truchlá (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 18.09.2016 23:31
Komentáre v diskusii: 23 neprečítaných

 
docx Opakujeme literárne pojmy zo 6. ročníka
 Žiaci do prehľadnej tabuľky dopĺňajú literárne pojmy zo 6. ročníka + riešenie. Možno využiť na konci 6. ročníka alebo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Dagmar Truchlá (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 28.03.2019 20:41
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
doc iTVVP - SJL - 5. ročník - gramatická zložka (1)
 V TVVP sú vyznačené pojmy zavedené v 5. ročníku podľa obsahového štandardu. Inovovaný TVVP som oproti minulému školsk...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmar Truchlá (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 02.09.2016 14:11
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
doc iTVVP - SJL - 5. ročník - literárna zložka (1)
 V TVVP sú vyznačené pojmy zavedené v 5. ročníku podľa obsahového štandardu. Inovovaný TVVP som oproti minulému škols...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmar Truchlá (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 02.09.2016 14:15
Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných

 
doc Pracovný list - Prídavné mená (akostné, vzťahové, vzor pekný a cudzí)
 Pravopis prídavných mien, určovanie druhu a vzoru prídavných mien - spracované v prehľadnej tabuľke + riešenie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Dagmar Truchlá (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 14.04.2015 15:14
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Príprava na T9 - Zámená
 Opakovanie pred T9 - 12 úloh zameraných na zámená + správne odpovede
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dagmar Truchlá (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 07.03.2019 16:07
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
docx Príprava na T9 - Sloh
 Opakovanie pred T9 - 22 úloh zameraných na jazykové štýly, slohové postupy, slohové útvary
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Dagmar Truchlá (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 24.03.2019 13:36
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných