Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Daniela Diviakov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 244


 
pptx Prvá svetová vojna-opakovanie
 Prezentácia, v ktorej žiaci opakujú pojmy z obdobia prvej sv. vojny. Môže sa použiť pri práci s interaktívnou tabuľou.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 02.06.2012 18:56
Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných

 
pptx Pátranie po predkoch
 Je to práca mojej žiačky, ktorá sa zapojila do celoštátneho projektu- Pátranie po predkoch a získala pekné umiestneni...
Predmet: Dejepis, Občianska náuka
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 30.05.2010 22:21
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Ferien
 Nemecký jazyk- téma-Prázdniny, cestovanie, tvorenie viet, usporiadanie neposlušných písmen,rozprávanie o plánoch na p...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 15.05.2009 22:24
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
htm Časovanie slovesa sein
 Testík je určený pre žiakov 6. roč.,ktorí sa učia nemčinu ako druhý cudzí jazyk. Môžu si ho preopakovať aj žiaci 5. ,...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 03.05.2010 17:11
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
htm Perfektum
 Žiaci si formou testu upevňujú tvorenie perfekta,ktoré im stále robí problémy.Zo zadaných možností vyberú správnu odp...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 28.04.2010 21:44
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc ČTP-NEJ-2 cudzí jazyk-6r,7r
 ČTP je vypracovaný podľa učebnice Projekt Deutsch 1, v 6.roč.žiaci mali 2 hod. týždenne a zvládli 3 Projekty/len tak-...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 02.09.2010 16:48
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
zip Hobbys
 Projekt Deutsch-1- téma Hobbys-v Hot-Pot cvičení si žiaci opakujú slovné spojenie k 2 častiam.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 15.11.2010 18:03
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
htm ČO UŽ VIEME? test Veľká Morava
 Hot-Pot cvičenie na zopakovanie Veľkej Moravy. Žiaci vyberajú správnu odpoveď zo zadaných možností.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 13.10.2010 17:20
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
htm Schule
 Žiaci 6. roč. ktorí sa učia druhý cudzí jazyk- opakujú a utvrdzujú vedomosti z 2. Projektu-Schule. Dopĺňajú vhodné sl...
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 17.04.2010 19:49
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
htm Slovensko v obnovenom Československu
 Opakovanie tematického celku Slovensko v obnovenom Československu. Žiaci riešia test s možnosťou výberu odpovede.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 08.05.2010 22:34
Komentáre v diskusii: 0