Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Darina Hatiarov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 177


 
docx SJ7 Slovná zásoba. Komunikácia. PREVIERKA
 Kombinovaná previerka zameraná na 2. a 3. tematický celok (Komunikačné situácie, Komunikácia v spoločnosti) v aktuáln...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Darina Hatiarová (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen)
Pridaný: 01.12.2013 22:44
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Lit 8 Maša Haľamová: Vyznanie
 Poznámky a pracovný list pre žiakov v plnej i doplňovacej verzii.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Darina Hatiarová (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen)
Pridaný: 16.11.2013 22:12
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
docx SJ 6 Prídavné mená. NÁCVIČNÝ DIKTÁT doplňovací
 Cvičenie je zamerané na precvičenie pravopisu všetkých vzorov prídavných mien.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Darina Hatiarová (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen)
Pridaný: 27.01.2013 17:08
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
docx LIT8 Hviezdoslav: Rastislav
 Poznámky žiakom k historicky cennej, ale súčasným deťom ťažko zrozumiteľnej literárnej ukážke.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Darina Hatiarová (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen)
Pridaný: 22.01.2015 00:08
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx SJ 7 Číslovky. PREVIERKA č.2
 Tridsaťbodová previerka zameraná na druhy čísloviek a ich pravopis. Dá sa uplatniť aj v deviatom ročníku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Darina Hatiarová (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen)
Pridaný: 17.02.2013 20:50
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
docx Lit 8 Janko Kráľ: Moja pieseň
 Jednoduchý pracovný list pre žiakov určený na dopisovanie údajov. Je doplnený tzv.plnou verziou, dá sa teda využiť aj...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Darina Hatiarová (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen)
Pridaný: 25.10.2013 23:40
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Tri ríše raného stredoveku
 Jednoduché poznámky pre žiakov o Byzantskej, Franskej a Arabskej ríši doplnené obrázkami a korešpondujúce s aktuálnou...
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Darina Hatiarová (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen)
Pridaný: 14.05.2012 23:33
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
docx LIT 6 DETI BOHA SLNKA. Pracovný list
 Báj Deti boha slnka je ťažký text s ťažko vysloviteľnými a ešte ťažšie zapamätateľnými menami postáv - postačujúci dô...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Darina Hatiarová (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen)
Pridaný: 11.11.2012 21:03
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx DEJ 6 Rímske cisárstvo. POZNÁMKY ŽIAKOM
 Téma rímskeho cisárstva je obsahovo i rozsahovo ďalšou náročnou témou v novej učebnici dejepisu. Pripravené poznámky ...
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Darina Hatiarová (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen)
Pridaný: 02.04.2013 23:25
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx SJ 6 Podmety, prísudky, prisudzovacie sklady. PRACOVNÝ LIST
 Materiál slúži na tréning uvedenej témy. Rýchlejším žiakom možno dať napísať pokračovanie príbehu. Vety v cvičení sú ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Darina Hatiarová (ZŠ Nám. mládeže, Zvolen)
Pridaný: 23.04.2013 21:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané