Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Edita Slobodov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 969


 
ppt POSTREHOVKA -Vybrané slová
 Vybrané slová , overenie postrehu , precvičenie pravopisu.Autorkou šablóny je Evka Dzurková - ďakujem.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 09.02.2012 20:55
Komentáre v diskusii: 36 neprečítaných

 
doc Kontrolné diktáty, 4.ročník ZŠ
 Návrh kontrolných diktátov pre štvrtákov - možno využijete...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 13.11.2012 18:34
Komentáre v diskusii: 33 neprečítaných

 
doc TVVP SJ 4.ročník
 TVVP zo slov. jazyka 4.ročník podľa ISCED I. Bude potrebné ho upraviť, keď sa objaví učebnica.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 14.08.2011 20:02
Komentáre v diskusii: 51 neprečítaných

 
doc TVVP slov.jazyk-časť gramatika 3.roč
 Plány - gram.časť slov.jazyka,3.ročník,podľa ISCED I
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 05.09.2011 20:16
Komentáre v diskusii: 31 neprečítaných

 
doc Výstupný test z prírodovedy pre tretiakov
 Previerka celoročných vedomostí s možnosťou výberu odpovede
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 30.05.2012 18:53
Komentáre v diskusii: 55 neprečítaných

 
doc VÝSTUPNÝ TEST Z MAT. PRE ŠTVRTÁKOV
 geometrické učivo bude samostatná previerka
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 18.05.2013 23:01
Komentáre v diskusii: 37 neprečítaných

 
docx Matematické pojmy
 pekná pomôcka, prevzaté z ČVK
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 30.08.2016 17:18
Komentáre v diskusii: 27 neprečítaných

 
doc Polročná previerka - MAT
 Pri tvorbe previerky som vychádzala aj z úloh monitoru pre piatakov, preverí teda aj čitateľskú a matematickú gramotn...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 05.01.2015 13:51
Komentáre v diskusii: 39 neprečítaných

 
doc Výstupný test zo SJL pre štvrtákov
 Čo by mali asi štvrtáci vedieť na konci školského roka... v predstihu,aby bol čas to upevniť
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 27.04.2013 20:41
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
ppt ZEM - prezentácia ku Dňu Zeme
 Prezentácia o Zemi, ochrane prírody, vhodná k enviromentálnej výchove
Predmet: Obohatenie, Prírodoveda
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 09.03.2012 16:53
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných