Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Eva Sobotov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 195


 
ppt Spodobovanie
 Vyvodenie učiva o spodobovaní
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Sobotová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 08.01.2010 20:52
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
ppt Tatry
 Prezentácia o Tatrách zobrazuje rozdelenie Tatier, najznámejšie štíty, plesá, flora, fauna,zaujímavosti
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Sobotová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 11.03.2009 20:01
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
ppt Pády podstatných mien
 Vyvodenie pádov podstatných mien
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Sobotová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 08.01.2010 20:19
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
doc TVVP - 6. roč. VYV
 TVVP pre 6. roč - VYV podľa ISCED2
Predmet: Všeobecné, Výtvarná výchova
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Sobotová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 02.07.2010 15:38
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Zaokrúhľovanie
 Pomôcka pri zaokrúhľovaní v 4. ročníku vhodná na nástenku
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Sobotová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 06.10.2009 19:58
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppt Dohovor o právach dieťaťa
Predmet: Etická výchova, Všeobecné
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Sobotová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 14.05.2011 23:22
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Pojmy z literatúry
 Pojmy z literatúry doplnené o nové pojmy z novej čítanky
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Sobotová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 28.12.2011 19:40
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
ppt Písomné sčítanie a odčítanie
 Krátka prezentácia na upevnenie učiva o písomnom sčítaní a odčítaní. Za šablónku sa chcem poďakovať p. D. Slašťanovej.
Predmet: Matematika, Všeobecné
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Sobotová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 14.02.2010 21:37
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc PL_Deň Zeme
 Pracovné listy zamerané na Deň Zeme
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Sobotová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 24.04.2013 17:36
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
ppt Spojky
 Vyvodenie učiva, spojky
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Sobotová (ZŠ s MŠ Brezovica)
Pridaný: 01.05.2010 12:56
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných