Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Ivana Plevkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 25


 
docx Výstupná písomná práca
 prednosť operácii, násobenie, delenie, zaokrúhľovanie, slovná úloha- finančná gramotnosť, rysovanie obdlžnika + obvod...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Plevková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 18.06.2018 00:31
Komentáre v diskusii: 0

 
docx 2.písomná práca z MAT 5
 Polročná písomka, učivo podľa nového pomocníka, násobenie 1a2cif., delenie 1cif.číslom bez aj so zvyškom, prednosť ma...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Plevková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 16.01.2019 22:44
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Výstupná písomná práca
 Desatinné čísla, slovná úloha - finančná gramotnoasť, obsah štvorca a obdĺžnika v slovnej úlohe, uhly, kombinatorika,...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ivana Plevková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 18.06.2018 00:16
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx výstupná písomná práca
 zlomky, povrch kvádra, premena jednotiek, mierka, trojčlenka, percentá, kombinatorika, graf s percentami - čítanie s ...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ivana Plevková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 18.06.2018 00:37
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Polročná písomka
 polročná písomka - desatinné čísla
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ivana Plevková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 16.01.2018 00:18
Komentáre v diskusii: 0

 
docx 2.písomná práca z MAT 6
 Polročná písomka, doplňovačka na rýchlejšie opravovanie. Učivo podľa nového pomocníka - Trošku z uhlov, desatinné čís...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ivana Plevková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 16.01.2019 22:39
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Úrokovanie, finančná matematika
 Prezentácia na samoštúdium počass dištančného vzdelávania, podľa učebnice Berová, Bero pre 7.roč. Čo je úrok, istina,...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ivana Plevková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 28.01.2021 00:03
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Riešenie rovníc
 4Rovnice sa dajú odklikať postupne, aby žiaci mohli riešiť aj sami, keď nevedia, posunie ich to ďalej. (Z nového pomo...
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Plevková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 22.11.2020 22:06
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Vstupna previerka zo SJL 3 rocnik
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Plevková (ZŠ Belehradská 21, Košice)
Pridaný: 09.11.2010 22:13
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Štvrťročná písomná práca
 matematické operácie, veľká násobilka, písomné násobenie 1 a 2ciferným číslom, jednoduché delenie so zvyškom, slovná ...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Plevková (ZŠ s MŠ Školská, Kamenná Poruba)
Pridaný: 17.11.2021 23:18
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný