Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Iveta Hampelov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 459


 
docx Mestá na mape Slovenska (pracovný list)
 Pracovný list zaoberajúci sa témou MESTÁ NA MAPE SLOVENSKA. Učivo je trošku rozšírené, pretože sa mi zdalo, že v učeb...
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 31.10.2011 12:03
Komentáre v diskusii: 33 neprečítaných

 
doc Matematika - Premena jednotiek
 Precvičovanie premeny jednotiek
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 09.06.2009 21:21
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
doc Matematika - sčítanie a odčítanie pod sebou v obore 0-10 000
 Precvičovanie a utvrdzovanie písomného sčítavania a odčítavania pod sebou v obore 0 - 10 000 pre 4. ročník ZŠ.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 09.06.2009 23:01
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
ppsx Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline - Život našich predkov
 Prezentácia k učivu "Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline - Život našich predkov" podľa najnovšej učebni...
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 05.09.2012 20:32
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
docx Učebné osnovy predmetu ANJ pre primárne vzdelávanie ISCED 1
 Kompletné spracovanie učebných osnov vyučovacieho predmetu ANJ pre celé primárne vzdelávanie (od 1. po 4. ročník ZŠ...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 02.10.2011 19:32
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx 2. Život v dobe kamennej - lovci a zberači
 Prezentácia v PowerPoint-e 2007 k učivu "Život v kamennej dobe - lovci a zberači". Stručné a prehľadné vysv...
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 09.09.2011 09:42
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
docx Šaliansky Maťko - Horák: Kráľ Matej na zábave
 Povesť od Jozefa Horáka - Kráľ Matej na zábave ( z knihy Povesti a divy) vhodná na recitačnú súťaž "Šaliansky Ma...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 29.10.2011 16:12
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Výstupná písomná práca
 Výstupná písomná práca z matematiky (aritmetika a geometria) aj s riešením pre učiteľa. Ku každej úlohe som pridelila...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 11.06.2012 19:24
Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných

 
docx Domáce zvieratá
 Materiál na výrobu spoločného triedneho projektu "Domáce zvieratá" - obrázky rodiniek domácich zvierat, ich...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 09.05.2013 20:46
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Pracovné listy k téme CHRISTMAS
 Veľmi jednoduché dva pracovné listy pre prváčikov zaoberajúce sa témou "Christmas (Vianoce)". Prvý je vocab...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Iveta Hampelová (ZŠ s MŠ Vištuk)
Pridaný: 07.12.2011 20:56
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných