Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Jana Buffov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 272


 
docx samostatná práca mravce a včely
 Samostatná práca pre druhákov zo spoločenstva mravcov a včiel.Podľa učebnice od autoriek Adame-Kováčiková
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 27.03.2019 17:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Rozlišovacie znamienka
 Dvojice slov,ktoré sa líšia dĺžňom napr. sud-súd, kvapka-kvapká...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 21.10.2018 17:00
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Hasiči
 Prezentácia o hasičoch pre 1.-2.-3.ročník,protipožiarna technika, príčiny požiaru,zásah hasičov,číslo...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 14.11.2010 15:36
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Geometria samostatná práca
 Samostatná práca pre prvákov - čiary, geometrické tvary, telesá. Obrázky z VK a internetu.Ďakujem.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 20.05.2018 21:03
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc Samostatná práca z prírodovedy- voda
 Samostatná práca z prírodovedy pre 2.ročník.Vlastnosti vody, miesto výskytu, skupenstvá, rozpúšťa sa ,nerozpúšťa vo v...
Predmet: prírodoveda 2.ročník ZŠ (Prírodné predmety)
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 04.04.2011 20:02
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx SJL2_slová s tvrdou slabikou ly, lý
 Učíme sa slová s ly,lý. Pre druhákov na nalepenie do zošita, pre 6 žiakov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 23.01.2019 20:10
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx prepis slabík a slov
 Prepis tlačených slabík a slov na písané tvary .
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 05.11.2017 22:09
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Zámená test
 Previerka vedomostí -zámená pre 4.ročník.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 03.05.2017 19:57
Komentáre v diskusii: 0

 
odt karnevalové masky
 karnevalové masky,na vystrihnutie,vymaľovanie
Predmet: výtvarná výchova
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 23.02.2012 19:24
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx päťminútovky 1.ročník
 prvácke päťminútovky do 8 , pre 6 žiakov ,
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Buffová (SKŠ Farská, Nitra)
Pridaný: 28.11.2017 17:37
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané