Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Karol Kondel
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 770


 
ppt Dopravné značky
 Hra, v ktorej deti spoznávajú dopravné značky. Ťažké? Možno využijú aj druháci.
Predmet: Dopravná výchova, Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 24.09.2012 19:00
Komentáre v diskusii: 45 neprečítaných

 
ppt Slovné druhy 4 (podstané mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá)
 Pomocou hry určujeme ohybné slovné druhy. Pridal som aj slovesá.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 10.06.2014 17:20
Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných

 
ppt Samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky
 Určovanie hlások v PowerPoint-e bez obojakých spoluhlások.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 10.01.2013 21:57
Komentáre v diskusii: 40 neprečítaných

 
ppt Slovné druhy (podstané mená, prídavné mená, zámená)
 Pomocou jednoduchej hry si zopakujeme (utvrdíme) podstatné mená, prídavné mená a zámená. Keď sa dieťa pomýli, prezen...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 25.05.2014 16:37
Komentáre v diskusii: 29 neprečítaných

 
ppt Noty
 V PowerPoint-e si precvičujeme názvy nôt. Kliknúť na F5.
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 02.01.2013 10:43
Komentáre v diskusii: 47 neprečítaných

 
doc Slovensko - slepé (obrysové) mapy + slepé mapy krajov SR
 Na 13 stranách slepé mapy Slovenska (poloha, povrch, vodstvo, národné parky, mestá) + slepé mapy všetkých krajov SR p...
Predmet: Geografia
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 25.09.2013 20:34
Komentáre v diskusii: 76 neprečítaných

 
ppt Slovné druhy 3 (podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky)
 Hra s 20 slovnými druhmi (podstatné mená, prídavné mená, zámená a pridal som aj ČÍSLOVKY). Deťom som to sťažil. Podfa...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 01.06.2014 18:52
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
ppt Vybrané slová po R
 Tentokrát hra na precvičovanie slov s i/y po obojakej spoluhláske R - 1. časť. Stačí stlačiť F5 a môžete sa hrať.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 03.02.2014 14:36
Komentáre v diskusii: 23 neprečítaných

 
ppt Slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená) 2. časť
 Pomocou ďalšej jednoduchej hry si zopakujeme (utvrdíme) podstatné mená, prídavné mená a zámená. Keď sa dieťa pomýli, ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 27.05.2014 16:31
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
doc Abeceda - usporiadaj podľa abecedy
 Abecedné rozcvičky na 5 dní.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Karol Kondel (ZŠ J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy)
Pridaný: 02.10.2013 16:02
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných