Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Lenka Skokanov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 27


   jazykové štýly a slohové postupy
  stručný prehľad jazykových štýlov a slohových postupov
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Lenka Skokanová (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
  Pridaný: 05.03.2010 18:24
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   test slovesá
  na precvičenie slovies pre písomkou alebo písomka
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Lenka Skokanová (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
  Pridaný: 08.04.2010 21:08
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   číslovky
  číslovky, rozdelenie, písanie
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Lenka Skokanová (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
  Pridaný: 04.03.2010 17:25
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Arthur Conan Doyle
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Lenka Skokanová (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
  Pridaný: 04.03.2010 19:00
  Komentáre v diskusii: 0
   Neplnovýznamové slovesá
  neplnovýznamové slovesá - rozdelenie a príklady
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Lenka Skokanová (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
  Pridaný: 15.03.2010 18:26
  Komentáre v diskusii: 0
   slovesá
  slovesách, gramatické kategórie, podmieňovací spôsob
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Lenka Skokanová (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
  Pridaný: 08.04.2010 20:44
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   jazykový štýl
  jazykové štýly, už som to sem síce dala, ale teraz je to prezentácia.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Lenka Skokanová (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
  Pridaný: 15.03.2010 18:16
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   zámená
  zámená
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Lenka Skokanová (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
  Pridaný: 04.03.2010 17:23
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   neohybné slovné druhy
  určovanie slovných druhov - príslovky, predložky, častice, spojky a citoslovcia
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Lenka Skokanová (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
  Pridaný: 11.04.2010 22:42
  Komentáre v diskusii: 0
   príslovie, porekadlo, hádanka, pranostika
  príslovie, porekadlo, pranostika, hádanka
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Lenka Skokanová (ZŠ Štefana Kluberta, Levoča)
  Pridaný: 24.05.2011 09:00
  Komentáre v diskusii: 0