Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Lucia Mikulov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 22


 
pptx Voda
 Opakovanie- živé/neživé prírodniny, vyvodenie učiva o vode, rozprávky o vode Ďakujem za inšpiráciu Mgr. Danka Spišák...
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Mikulová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 25.03.2020 09:15
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Hasenie požiaru
 Učivo prvouky pre 2. ročník k pracovnej učebnici Adame-Kováčiková
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Mikulová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 08.01.2018 20:15
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Rok v kalendári
 prezentácia k učebnici Prvouka pre 2. ročník
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Mikulová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 09.11.2017 19:40
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Rastliny
 životné prostredie rastlín, liečivé, jedovaté, chránené rastliny, mäsožravé rastliny, využitie rastlín. Poznáš rast...
Predmet: Prírodoveda, Všeobecné
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Mikulová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 26.04.2016 17:29
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx precvičujeme vybrané slová po b
 Pravopisne doplňovacie cvičenie na vybrané slová po b- nalepiť do zošita.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Mikulová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 11.10.2015 17:59
Komentáre v diskusii: 0

 
docx PL - prepis tlačeného textu na písaný. ( A,M)
 Nácvik prepisu tlačených písmen, slabík, slov a viet po prebratí hlások A,M.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Mikulová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 16.10.2019 15:09
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Vybrané slová po b
 vybrané slová -býk, dobytok, kobyla, byvol, príbuzné slová, slová- bizón, bičík
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Mikulová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 13.11.2018 21:07
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Studená návšteva
 Čítanka s.50, PZ s.26/1,2 -online hodina
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Mikulová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 18.01.2021 15:06
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Fašiangy, Turíce a Zázračná muzika
 Čítanka s. 54, PZ s.28/1-online hodina
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Mikulová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 01.02.2021 17:59
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Dvojhlásky
 Prezentácia k online hodine. Precvičovanie dvojhlások, výslovnosť dvojhlások. Práca s učebnicou SJ pre 2.ročník- Mgr....
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Mikulová (ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy)
Pridaný: 14.01.2021 11:16
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané