Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Lucia Samuhelov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 31


 
docx opakovanie násobenie a delenie
 písomka na opakovanie násobenia a delenia číslami 1,2,3,4,5,0
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Samuhelová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 04.12.2017 17:53
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pdf kalendár
 označenie správnej odpovede, vymenovanie ročných období, mesiacov, dní v týždni, priraďovanie mesiacov k ročnému obd...
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Samuhelová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 09.11.2016 17:50
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx zdravie
 opakovanie témy zdravie
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Samuhelová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 25.10.2016 18:19
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx opakovanie prvouka
 dni v týždni, zdroje svetla, živé a neživé predmety, voda, priehľadné a nepriehľadné materiály
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Samuhelová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 25.10.2016 18:12
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf hodiny
 určovanie a zaznačovanie hodín (celá hodina, pol hodina)
Predmet: Prírodoveda, Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Samuhelová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 21.10.2016 20:26
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx poznáš noty?
 vyfarbiť pri názve noty jej správny zápis
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Samuhelová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 15.11.2016 17:47
Komentáre v diskusii: 0

 
docx polročná písomná práca 3.ročník
 opakovanie učiva (násobenie a delenie, čísla do 1 000, geometria)
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Samuhelová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 16.01.2018 16:10
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx oznamovacie a opytovacie vety
 doplniť znamienko na konci vety, zmeniť oznamovaciu vetu na opytovaciu, vytvoriť opytovaciu vetu, odpovedať na otázku
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Samuhelová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 25.04.2017 19:39
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx polročná písomná práca
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Samuhelová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 19.01.2017 17:59
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf geometria
 samostatná práca, opakovanie učiva bod, priamka, polpriamka, úsečka
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Samuhelová (ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava)
Pridaný: 30.11.2016 16:50
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané