Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Marcela Bartekov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 7


 
doc Slabika, slovo, veta.
 Opakovanie o slabikách, slove, vete, spájaní slabík do slov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Barteková (ZŠ - Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok)
Pridaný: 30.03.2009 15:47
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Slabika, slovo, veta.
 Opakovanie o slabikách, slove, vete, spájaní slabík do slov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Barteková (ZŠ - Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok)
Pridaný: 30.03.2009 15:40
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Opakovanie: ročné obdobia, Mesiac, ovocie, zelenina, časti rastlín
 Opakovanie: ročné obdobia, Mesiac, ovocie, zelenina, časti rastlín
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Barteková (ZŠ - Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok)
Pridaný: 14.02.2009 16:31
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc štvrťročná previerka pre 1.r.SJL
 Overenie vedomostí: samohlásky a,e,i,o,u, spoluhlásky m,l, slová, vety. Odpis a prepis textu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Barteková (ZŠ - Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok)
Pridaný: 07.11.2010 17:09
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Technika a výroba
 Písomka z prvouky pre 2. roč. ZŠ. Stavba domu, výroba.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Barteková (ZŠ - Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok)
Pridaný: 07.03.2009 19:48
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc štvrťročná previerka z M pre 1. roč.
 Overenie vedomostí: sčítanie, odčítanie v číselnom obore do 5, rozklad čísel, číselný rad.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Barteková (ZŠ - Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok)
Pridaný: 07.11.2010 17:22
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Porovnávanie počtu predmetov
 Pracovný list slúži na porovnávanie a určovanie počtu predmetov.
Predmet: Matematika
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Barteková (ZŠ - Grundschule, Hradné námestie, Kežmarok)
Pridaný: 27.09.2010 21:18
Komentáre v diskusii: 0