Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Marek Zadjora
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 260


 
docx Slovné úlohy
 14 príkladov, stredná náročnosť, vytvorenie rovníc a vyriešiť. Mix percent, zlomkov, zvyškov...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (Spojená škola, Štúrova, Spišská Stará Ves)
Pridaný: 08.11.2021 10:26
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Celé čísla
 24 príkladov na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie celých čísel. Stredná náročnosť
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (Spojená škola, Štúrova, Spišská Stará Ves)
Pridaný: 13.10.2021 19:03
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Rovnice
 28 rovníc, 7 na roznásobovanie a 21 so zlomkami, bez neznámej v menovateli
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (Spojená škola, Štúrova, Spišská Stará Ves)
Pridaný: 03.11.2021 18:20
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Rovnice
 5 príkladov na rovnice, 2 v tvare zlomku, 3 v súčinovom tvare, pomôcka - výsledky v zátvorke, stredná náročnosť
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 25.02.2021 09:26
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Pytagorova veta
 33 príkladov na Pytagorovu vetu, stredná náročnosť
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (Spojená škola, Štúrova, Spišská Stará Ves)
Pridaný: 10.10.2021 21:48
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx hustota a objem telesa
 6 príkladov na výpočet hustoty, objemu a hmotnosti telesa, stredná náročnosť
Predmet: Fyzika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 16.03.2021 16:54
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Desatinné čísla - slovné úlohy
 8 slovných úloh na súčet a rozdiel, súčin a podiel desatinných čísel. Eurá, centy, v obchode, stredná náročnosť
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 25.02.2021 09:08
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Obsah a obvod štvorca a obdĺžnika
 stredne náročné príklady, 4 štvorce+ 4 obdĺžniky
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (Spojená škola, Štúrova, Spišská Stará Ves)
Pridaný: 09.12.2021 12:58
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Rímske číslice
 34 premien rímskych čísel na arabské
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (Spojená škola, Štúrova, Spišská Stará Ves)
Pridaný: 10.10.2021 21:57
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Obsah a obvod kruhu
 kruh, kružnica, obsah, obvod,šesť príkladov, s pomocnými obrázkami a pomocnými vzorcami
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marek Zadjora (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
Pridaný: 12.02.2021 18:29
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný