Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Margita Masiarikov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 1457


 
url Opakovanie ľudského tela
 Opakovanie tematického celku o ľudskom tele - dýchacia sústava, obehová sústava, srdce, rozmnožovacia sústava a vývin...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 28.02.2021 17:34
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Ľudské telo - písomná práca
 Veľká písomka po tematickom celku o ľudskom tele - dýchacia sústava, obehová sústava, srdce, krv, rozmnožovacia sústa...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 01.03.2021 19:37
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Zakódovaný obrázok
 Zakódovaný obrázok v štvorcovej sieti. Úlohou je pomocou šifry vymaľovať obrázok. Na tieto dni sa možno zíde aj taká...
Predmet: Matematika, Výtvarná výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 31.05.2020 10:25
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf Zámená
 Pracovný list k téme Zámená. Doplň - vyhľadaj - vyfarbi - napíš.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 25.04.2021 21:53
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx Vyhľadávame slovné druhy vo vetách
 13 viet, v ktorých treba vyhľadať preberané slovné druhy - podstatné mená, prídavné mená a zámená. Robí nám problém v...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 26.04.2021 12:16
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Mikuláš a slovenčina
 Mikulášsky pracovný list - vybrané slová po B, M, P. Skladanie slov zo slabík, oprava diktátu, vyber správne slovo, d...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 03.12.2020 21:32
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Živočíchy
 Pracovný list - Živočíchy - triedenie, stavovce, bezstavovce, cicavce. Môže slúžiť ako opakovanie či ako písomka.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 18.03.2021 20:57
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Pod.mená, príd.mená a zámená
 Opakovanie - pracovný list - písomka na podstatné mená, prídavné mená a zámená.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 05.05.2021 22:14
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
test Spoločenstvo lúk
 Krátke zopakovanie lúčneho spoločenstva, rastlín aj živočíchov.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 02.04.2020 09:06
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Oznam-správa-pozvánka-inzerát
 Učivo slohu v 3. ročníku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Masiariková (ZŠ s MŠ Hvozdnica)
Pridaný: 06.06.2021 22:08
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných