Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Marta Rovn��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 75


 
doc Stručný sprievodca spoločenskou etiketou
 Pomôcka vo forme letáčiku na výučbu spoločenskej etikety
Predmet: Informatika, Občianska náuka
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 02.01.2011 14:56
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc Plán práce pre krúžok ručné práce
 plán práce pre krúžok ručné práce
Predmet: Pracovné vyučovanie, Všeobecné
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 18.11.2012 14:34
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Svetový deň vody
 Učebná pomôcka pre hodiny ekológie a prírodovedy - o význame vody pre človeka - upraviteľná pre rôzne vekové úrovne. ...
Predmet: Anglický jazyk, Prírodoveda
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 31.01.2011 08:36
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc obrázkový slovníček zvieratká 1. časť
 schéma na nácvik slovnej zásoby podľa Busy Bee - tema zvieratká- popis s výslovnosťou, pomôcku je potom možné upraviť...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 25.09.2011 09:48
Komentáre v diskusii: 0

 
doc perfektum - vety
 cvičenie na minulý čas v nemčine
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 07.11.2012 18:16
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Fyzika vzorce
 pomôcka - fyzikálne značky, jednotky a vzorce
Predmet: Fyzika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 29.05.2016 02:32
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Niektoré technické vynálezy
 prehľad niektorých vynálezov zaujímavých v rámci dejín techniky
Predmet: Obohatenie, Technika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 29.01.2011 04:09
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Odpad - surovina budúcnosti
 Edukačný leták k separácii a recyklovaniu odpadov, prehľad produktov, ktoré sa vyrábajú z druhotných surovín, životné...
Predmet: Obohatenie, Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 16.01.2011 08:33
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc kvartetová hra na tému energia
 kvaretetová hra na tému energia
Predmet: Fyzika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 23.11.2012 18:24
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Ekologické desatoro
 Ekologické desatoro - pomôcka ako urobiť vývesku do tried a spoločných priestorov školy na podporu environmentálnej ...
Predmet: Prírodoveda, Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Marta Rovná (ZŠ Kulíškova, Bratislava)
Pridaný: 18.11.2012 14:27
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný