Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martin Seleck��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 58


 
doc slepá mapa Afriky
 slepá mapa Afriky - povrch a vodstvo Afriky
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martin Selecký (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 26.12.2009 23:26
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc príprava na hodinu telesnej výchovy - basketbal
 príprava zameraná na nácvik basketbalu - bránenie hráča s loptou a bez lopty
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martin Selecký (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 09.01.2010 00:05
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc slepá mapa Európy - povrch a vodstvo
 povrchové celky, rieky, jazerá, moria a oceány, ktoré obmývajú Európu
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martin Selecký (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 27.12.2009 00:01
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Amerika - Laplatská oblasť
 Južná Amerika - zameranie na štáty Laplatskej oblasti
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martin Selecký (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 30.12.2009 14:17
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc slepá mapa Ázie
 povrch a vodstvo Ázie
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martin Selecký (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 27.12.2009 21:15
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc slepá mapa Ameriky
 povrch Ameriky
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martin Selecký (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 27.12.2009 00:12
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc príprava na hodinu telesnej výchovy - volejbal
 príprava zameraná na nácvik volejbalu - odbíjanie zhora v smere
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martin Selecký (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 09.01.2010 00:03
Komentáre v diskusii: 0

 
doc príprava na geografickú olympiádu - teoretická časť
 úlohy zamerané na prípravu žiakov na geografickú olympiádu.
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martin Selecký (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 09.01.2010 21:32
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Amerika - Národné parky
 Národné parky Severnej a Južnej Ameriky
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martin Selecký (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 30.12.2009 13:56
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc slepá mapa austrálie.doc
 povrch a vodstvo Ausrálie
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martin Selecký (ZŠ E. M. Šoltésovej, Štefánika, Krupina)
Pridaný: 26.12.2009 23:42
Komentáre v diskusii: 0