Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martina Demeterov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 190


 
ppt Beletrizovaný životopis
 Prezentácia - znaky, obsah, kompozícia, štýl beletrizovaného životopisu + ukážka žiackej práce.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
Pridaný: 22.10.2012 22:02
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt Slohové postupy a slohové útvary
 Prezentácia - slohové postupy a slohové útvary.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
Pridaný: 05.11.2011 19:16
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Bájka
 Prezentácia pre 6. ročník ZŠ/primu OG - Bájka (charakteristika bájky, Ezopove bájky Nenásytná líška a Jeleň pri jazie...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
Pridaný: 23.10.2012 21:42
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Rečnícky štýl
 Prezentácia - znaky a útvary RŠ, kompozícia rečníckeho prejavu, fázy tvorenia rečníckeho prejavu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
Pridaný: 10.10.2011 21:19
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Milan Rúfus
 Prezentácia - charakter tvorby, ukážky
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
Pridaný: 07.10.2011 18:40
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Dušan Dušek: Kufor na sny
 Prezentácia - charakteristika tvorby Dušana Dušeka (znaky jeho tvorby), zbierka poviedok Kufor na sny (bezsujetová pr...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
Pridaný: 06.02.2014 09:29
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Náučný štýl
 Prezentácia - náučný štýl (charakteristika, znaky a vlastnosti, vedecko-náučný a populárno-náučný štýl).
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
Pridaný: 01.02.2012 20:13
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
ppt Funkčné jazykové štýly, štylistika
 Prezentácia - funkčné jazykové štýly, štylistika.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
Pridaný: 06.11.2011 18:40
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Fonetika a fonológia
 Prezentácia - fonetika a fonológia, fonéma, graféma, hláska, transkripcia.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
Pridaný: 09.09.2012 16:01
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Slovníky, neutrálne a citovo zafarbené slová
 Prezentácia pre 6. ročník ZŠ/ primu OG - tematický celok Ako tvoríme slová/ učivo Slovníky, neutrálne a citovo zafarb...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
Pridaný: 22.10.2012 12:15
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané