Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martina Hrabalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 126


 
doc Slovné úlohy - obsahy a obvody štvorca a obdĺžnika
 Niekoľko slovných úloh vybraných zo starej 5-tackej zbierky. Doplnené aj vytvorenými.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martina Hrabalová (ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 20.03.2010 11:10
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
test Test - štvoruholníky
 Test z vlastností rovnobežníkov, lichobežníka a vnútorných uhlov v štvoruholníku
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Hrabalová (ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 16.03.2016 23:34
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
xls Dochádzka
 V ľavom hornom rohu si nezabudnite zmeniť počet žiakov, podľa toho je počítaný priemer hodín na žiaka. Tabuľka na do...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Hrabalová (ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 20.02.2010 23:11
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Premena jednotiek obsahu
 Premena jednotiek obsahu
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martina Hrabalová (ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 15.02.2010 09:24
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt E-mail
 Vytvorenie e-mailovej schránky na www.gmail.com, práca s e-mailom. Poslanie e-mailu s prílohou.
Predmet: Informatika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Hrabalová (ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 21.02.2010 01:03
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
test Test z premeny jednotiek dĺžky
 Test na premenu jednotiek dĺžky aj s príkladmi na počítanie.
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martina Hrabalová (ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 16.03.2016 21:16
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Zásady správne vytvorenej prezentácie
 Zopakovanie hlavných zásad, ktoré by mali žiaci dodržiavať pri tvorbe prezentácií.
Predmet: Informatika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Hrabalová (ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 22.02.2014 17:54
Komentáre v diskusii: 0

 
test Test z kombinatoriky
 Vypracujte test samostatne. Úlohy počítajte na papier alebo do zošita.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Hrabalová (ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 15.05.2020 01:56
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Podobnosť útvarov
 Podobnosť útvarov - úvod.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Hrabalová (ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 16.11.2011 00:07
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Uhly
 Pracovný list zameraný na pomenovanie uhla, meranie veľkosti uhlov, rysovanie a porovnávanie uhlov, konštrukciu osi u...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martina Hrabalová (ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok)
Pridaný: 15.02.2014 11:55
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných