Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martina Kantorisov��




Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 68


 
ppt SLOVESÁ 5. ročník
 slovesá, slovesný čas, činnostné, stavové slovesá, plnovýnamové, neplnovýznamové slovesá, zvratné, nezvratné slovesá,...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martina Kantorisová (ZŠ Polomka)
Pridaný: 10.07.2009 19:22
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt BALADA 6. ročník
 BALADA 6. ročník, opakovanie učiva/ previerka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martina Kantorisová (ZŠ Polomka)
Pridaný: 10.07.2009 19:56
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Zo života mladých opakovanie 9. ročník
 LITERÁRNA VÝCHOVA, opakovanie: Zo života mladých, 9. ročník, opakovanie učiva/previerka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Kantorisová (ZŠ Polomka)
Pridaný: 10.07.2009 20:48
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt BÁJ, 5. ročník
 Opakovanie učiva: BÁJ 5. ročník LITERÁRNA VÝCHOVA/previerka
Predmet: Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Martina Kantorisová (ZŠ Polomka)
Pridaný: 10.07.2009 20:11
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt DOBRODRUŽNÝ A VEDECKO-FANTASTICKÝ ROMÁN opakovanie 8. ročník
 Dobrodružný a vedecko-fantastický román, opakovanie/previerka 8. ročník
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Martina Kantorisová (ZŠ Polomka)
Pridaný: 10.07.2009 20:20
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Slovesný spôsob
 Slovesný spôsob 5. - 7. ročník, výklad, resp. opakovanie, vhodný aj pre špciálne triedy
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Martina Kantorisová (ZŠ Polomka)
Pridaný: 20.06.2010 12:01
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc DIPLOM HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
 Diplom Hviezdoslavov Kubín
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Kantorisová (ZŠ Polomka)
Pridaný: 20.06.2010 12:41
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt LEGENDY A MODLITBY opakovanie 5. ročník
 LEGENDY A MODLITBY LITERÁRNA VÝCHOVA, opakovanie učiva, 5. ročník
Predmet: Náboženská výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Kantorisová (ZŠ Polomka)
Pridaný: 10.07.2009 20:28
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt KOMPLEXNÝ VETNÝ ROZBOR
 Komplexný vetný rozbor, výklad učiva/opakovanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Kantorisová (ZŠ Polomka)
Pridaný: 10.07.2009 17:32
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt SKLADY previerka 7. ročník
 SKLADY PREVIERKA 7. ročník, opakovanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Kantorisová (ZŠ Polomka)
Pridaný: 04.08.2009 12:00
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných