Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Martina Tadianov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 219


 
doc Výstupný test z matematiky
 Výstupný test z matematiky pre 5. ročník spolu s odpoveďovými tabuľkami. Žiak k testu dostane jeden kancelársky papie...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Tadianová (ZŠ Staré Hory)
Pridaný: 06.06.2010 17:36
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
doc PTU 2012/2013
 PTU pre 8.a 9. ročník. Možno niekomu pomôže.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Tadianová (ZŠ Staré Hory)
Pridaný: 18.08.2012 21:55
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppt Poznáš príslovia?
 Jednoduchá prezentácia, pomocou ktorej si žiaci zopakujú niekoľko slovenských prísloví..
Predmet: Etická výchova, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Tadianová (ZŠ Staré Hory)
Pridaný: 31.01.2010 10:50
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
doc TVVP z fyziky pre 9. ročník
 TVVP na 1 hodinu týždenne, možno niekomu pomôže.
Predmet: Fyzika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Tadianová (ZŠ Staré Hory)
Pridaný: 23.08.2012 20:29
Komentáre v diskusii: 33 neprečítaných

 
doc ŠkVP SJL pre 5,-8. ročník
 ŠkVP SJL pre 5.-8. ročník.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Martina Tadianová (ZŠ Staré Hory)
Pridaný: 18.09.2011 18:13
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
ppt Čítanie s porozumením
 Návod, ako zlepšiť čítanie s porozumením.Niekoľko úloh pri práci s textom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Tadianová (ZŠ Staré Hory)
Pridaný: 31.01.2010 10:43
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Poprehadzované písmenká- slovenské hrady a zámky
 Motivácia na začiatku vyučovacej hodiny....Poprehadzované písmenká, z ktorých dostaneme názvy 24 slovenských hradov a...
Predmet: Dejepis, Geografia, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra, Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Tadianová (ZŠ Staré Hory)
Pridaný: 31.01.2010 10:57
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Základy štatistiky
 Jednoduchá prezentácia, pomocou ktorej si žiaci zopakujú základy štatistiky.
Predmet: Informatika, Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Tadianová (ZŠ Staré Hory)
Pridaný: 19.06.2010 22:01
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pps Jana Kirschner- Pokoj v duši
 Prišlo mi to e-mailom......
Predmet: Etická výchova, Hudobná výchova, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra, Výchova umením
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Tadianová (ZŠ Staré Hory)
Pridaný: 17.06.2009 20:56
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Zábavná hodina literatúry
 Prezentácia poslúži na opakovanie učiva, na spestrenie hodiny.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Martina Tadianová (ZŠ Staré Hory)
Pridaný: 19.09.2010 21:08
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných