Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Milan Sojka
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 269


 
zip Word - pracovné listy
 Word - pracovné listy pre žiakov základnej školy - opakovane vložené
Predmet: Informatika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Milan Sojka (ZŠ s MŠ Maňa)
Pridaný: 30.09.2010 20:15
Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných

 
docx Monitor 2014 - M - test 1
 Neváham dať priemerným a slabším žiakom na prípravu na monitor ani takéto jednoduchšie úlohy (celkom 10 testov + výs...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Milan Sojka (ZŠ s MŠ Maňa)
Pridaný: 20.01.2014 18:31
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx Druhá mocnina - odmocnina
 Previerka , test , kontrolná práca , písomka + výsledky
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Milan Sojka (ZŠ s MŠ Maňa)
Pridaný: 09.10.2012 18:57
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc TLAK
 PL, test - závislosť tlaku od tlakovej sily, od veľkosti plochy, na ktorú tlaková sila pôsobí
Predmet: Fyzika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Milan Sojka (ZŠ s MŠ Maňa)
Pridaný: 05.01.2012 13:32
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Word 2010 – tabuľky
 Word 2010 – Návod na prácu s týmto editorom – najmä pre začiatočníkov, žiakov nižších ročníkov na hodiny informatiky....
Predmet: Informatická výchova, Informatika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Milan Sojka (ZŠ s MŠ Maňa)
Pridaný: 05.11.2012 09:38
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Testovanie 9 - test 4
 Úlohy vhodné na prípravu - testovanie 9
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Milan Sojka (ZŠ s MŠ Maňa)
Pridaný: 12.01.2015 09:40
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Hydrostatický tlak
 Hydrostatický tlak - pracovný list PL - test
Predmet: Fyzika, Technika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Milan Sojka (ZŠ s MŠ Maňa)
Pridaný: 02.02.2012 17:32
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
doc matematika percentá spamäti
 Výpočet percentovej časti, výpočet počtu percent a výpočet základu spamäti
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Milan Sojka (ZŠ s MŠ Maňa)
Pridaný: 25.04.2010 11:22
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
docx Word 2010 - pracovné listy (6 - 10)
 Word 2010 - klávesnica, ClipArt, WordArt, vkladanie obrázkov, kopírovanie textu . . . . ( 75 úloh )
Predmet: Informatika, Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Milan Sojka (ZŠ s MŠ Maňa)
Pridaný: 18.03.2013 20:26
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Testovanie 9
 Z testov 2010 aaaaaaaž 2016 vybrané úlohy s tabuľkami, grafmi, diagramami;
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Milan Sojka (ZŠ s MŠ Maňa)
Pridaný: 17.01.2017 19:03
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných