Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Miriam Bencov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 602


 
docx Naučme sa - Pravidlá našej triedy
 Materiál vhodný na nástenku. Na posledej strne môžete dopísať pravidlo, ktoré vo vašej tirede bude chýbať:)
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 20.08.2013 19:16
Komentáre v diskusii: 27 neprečítaných

 
ppsx Marec mesiac knihy - Čítajme spolu
 Cez prezentáciu problížime žiakom prečo je práve marec mesiac knihy, dozvedia sa aké písmo bolo na písanie kníh použí...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 07.03.2012 16:42
Komentáre v diskusii: 33 neprečítaných

 
docx Naučme sa - literárne pojmy
 Karty s vysvetlením literárnych pojmov a obrázkami vytlačíme a dáme na nástenku alebo magnetickú tabuľu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Všeobecné
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 06.11.2011 14:04
Komentáre v diskusii: 28 neprečítaných

 
ppsx Vyvodenie slabiky - Čítame prvé slabiky
 Zopakovanie hlások a písmen a vyvodenie slabiky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 11.10.2012 20:43
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
docx Pre radosť i potešenie - Predlohy na pamätné listy, diplomy, pochvalné listy...
 Blíži sa zápis, polrok, plavecký výcvik... Niekoľko predlôh na vytvorenie diplomov, pamätných listov, pochvalných lis...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 30.12.2013 15:13
Komentáre v diskusii: 23 neprečítaných

 
ppsx Kultúrne regióny Slovenska
 Cez prezentáciu oboznámime žiakov s regiónmi Slovenska, ľudovými remeslami, folklórnymi slávnosťami, skanzenmi, ľudov...
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 06.02.2012 19:47
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
docx Naučme sa - Čarovné slovíčka
 Materiál vhodný na nástenku.
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 25.08.2013 15:47
Komentáre v diskusii: 45 neprečítaných

 
docx Naučme sa - Práva detí
 Materiál vhodný na nástenku.
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 29.07.2013 19:14
Komentáre v diskusii: 54 neprečítaných

 
ppsx Apríl - mesiac lesov
 Cez prezentáciu si so žiakmi pripomenieme mesiac lesov (druhy lesov, lesné zvieratá, lesné plody, huby, správanie sa ...
Predmet: Prírodoveda, Vlastiveda
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 04.04.2012 19:17
Komentáre v diskusii: 45 neprečítaných

 
ppsx ZIMA A JEJ PREMENY
 V prezentácii zopakujeme zimné mesiace, zvieratá v zime, obliekanie sa v chladnom počasí, zimné športy aj značky poča...
Predmet: Prírodoveda, Vlastiveda
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Miriam Bencová (ZŠ s Mš Dobšinského, Prievidza)
Pridaný: 27.12.2011 15:11
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných