Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Miroslav Sikorsk��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 73


 
doc Motivácie a naladenia na hodiny slovenského jazyka a literatúry
 Časť prekladu českej knihy venovanej motivácii a naladeniu na vyučovacích hodinách. Nájdete tu rôzne spôsoby, akými...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 13.06.2009 16:27
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Plán práce v ŠKD
 Kompletne vypracovaný plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD.
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 13.06.2009 21:50
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Motivácie a naladenia na hodiny matematiky
 Časť prekladu knihy venovanej motivácii a naladeniu na vyučovaní. Nájdete tu rôzne spôsoby, akými môžete u žiakov č...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 13.06.2009 16:10
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
url SLOVENSKÉ ROZPRÁKY, BÁJKY, BÁSNE a mnoho iného zo slovenskej klasiky
 Internetová stránka, ktorá ponúka množstvo slovenských rozprávok, bájok, básni, ale aj fotografií miest, hradov a zám...
Predmet: Dejepis, Geografia, Slovenský jazyk a literatúra, Vlastiveda, Výchova umením
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 13.06.2009 12:08
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
url 40 BEZPLATNÝCH LEKCIÍ ANGLICKÉHO JAZYKA
 A túto stránku poznáte? Po zaregistrovaní sa máte v dispozícii až 40 bezplatných lekcií výučby anglického jazyka aj s...
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 20.06.2009 07:18
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc Časovo tématický plán pre 1.ročník
 Časovo tématický plán pre 1.ročník podľa nového školského zákona pri preberaní učebnice BUSY BEE 1.
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 30.06.2009 13:33
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
url UČITEĽSKÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA
 MNOŽSTVO ODKAZOV NA INTERNETOVÉ STRÁNKY PRE UČITEĽOV. Odkazy budem postupne pridávať. Našiel som jednu z ciest ako si...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 17.07.2009 10:42
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Motivačné prekvapenia na rôzne príležitosti
 Časť prekladu knihy venovanej motivácii a naladeniu na vyučovaní. Nájdete tu rôzne spôsoby, akými môžete u žiakov č...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 13.06.2009 16:23
Komentáre v diskusii: 0

 
mp3 O dvanástich mesiačikoch mp3
 Deťom v dnešnej dobe chýba predstavivosť. Skúste im ju vrátiť prostredníctvom starých klasických rozprávok, na ktorýc...
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 06.06.2009 10:54
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc HODNOTENIE V ŠKD
 Slovné hodnotenie v ŠKD. Možnosť zmeny mena a slovného hodnotenia. U žiakov je toto hodnotenie veľmi obľúbené.
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Miroslav Sikorský (ZŠ Hrnčiarska, Humenné)
Pridaný: 13.06.2009 20:10
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných