Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Radmila Dubcov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 9


 
docx Úprava výrazov - pracovné listy
 Zbierka príkladov pre žiakov, vo forme pracovných listov.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Radmila Dubcová (SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté Moravce)
Pridaný: 16.11.2021 11:55
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Funkcia - definičný obor, Obor hodnôt
 Definičný obor, obor hodnôt - určovanie
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Radmila Dubcová (SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté Moravce)
Pridaný: 16.11.2021 11:42
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Funkcia- zadefinovanie
 zadefinovanie funkcie podľa predpisu, grafu.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Radmila Dubcová (SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté Moravce)
Pridaný: 16.11.2021 11:13
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Sinusová veta
 Definovanie, použitie sinusovej a kosínusovej vety pri riešení všeobecného trojuholníka.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Radmila Dubcová (SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté Moravce)
Pridaný: 13.04.2022 11:37
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Vzdialenosť dvoch bodov, stred úsečky
 teória a príklady na výpočet vzdialenosti dvoch bodov, aplikácia na trojuholník, výpočet súradníc stredu úsečky.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Radmila Dubcová (SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté Moravce)
Pridaný: 07.06.2021 13:37
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Funkcia - monotónnosť
 určovanie monotónnosti funkcií
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Radmila Dubcová (SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté Moravce)
Pridaný: 16.11.2021 11:43
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Funkcia - ohraničenosť
 ohraničenosť funkcií, minimum a maximum
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Radmila Dubcová (SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté Moravce)
Pridaný: 16.11.2021 11:45
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx goniometrické rovnice
 Postup pri riešení goniometrických rovníc.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Radmila Dubcová (SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté Moravce)
Pridaný: 13.04.2022 11:50
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Funkcia - parita
 určovanie párnosti a nepárnosti funkcie, spojitosti
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Radmila Dubcová (SOŠ polytechnická, SNP 2, Zlaté Moravce)
Pridaný: 16.11.2021 11:47
Komentáre v diskusii: 0