Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Robert Ambro��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 150


   Písomná práca 4. ročník - polročná.
  Písomná práca 4. ročník - polročné opakovanie (vybrané slová, predpony, spodobovanie, vecný, umelecký text, bájka, pr...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
  Pridaný: 07.01.2022 13:32
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Priateľstvo.
  Krátka prezentácia vhodná ako doprovod k diskusii o priateľstve, ako úvod k aktivitám v rámci týždňa priateľstva.
   
  Predmet: Etická výchova, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
  Pridaný: 24.11.2019 22:01
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Polročná písomka z matematiky.
  Polročná písomná práca z matematiky. V súlade s učebnicou Matematika pre štvrtákov (Belic - Striežovská, AITEC) Viem,...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
  Pridaný: 20.12.2021 20:07
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Písomka - podstatné mená a vybrané slová.
  Písomka z opakovania podstatných mien a vybraných slov. Viem, že je ich tu dosť, ale urobil som si vlastnú "ušit...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
  Pridaný: 11.04.2021 18:21
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných
   Už žiadne výhovorky!
  Text s úlohami na čítanie s porozumením. Vhodné na diskusiu o tom, ako môžu výhovorky ovplyvniť náš život. Inšpiroval...
   
  Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
  Pridaný: 05.05.2021 16:15
  Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných
   Životný cyklus živočíchov
  Pracovný list - životný cyklus živočíchov - žaba, lienka, motýľ.
   
  Predmet: Prvouka
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
  Pridaný: 04.05.2020 22:15
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Umývanie rúk. Hygiena.
  Prezentácia k osvojeniu si správnych hygienických návykov - umývanie rúk.
   
  Predmet: Prvouka, Školský klub detí
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
  Pridaný: 16.10.2019 23:21
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Pracovný list na čítanie s porozumením.
  Pracovný list s textom z prírodovedy vhodný na predmet čitateľská gramotnosť.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
  Pridaný: 02.03.2021 21:23
  Komentáre v diskusii: 0
   Zdravotne postihnutí okolo nás.
  Prezentácia ako pomôcka na rozvíjanie empatie detí a pozitívneho postoja k zdravotne postihnutým ľuďom okolo nás.
   
  Predmet: Etická výchova, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
  Pridaný: 02.12.2019 22:39
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   PL vybrané slová
  PL opakovanie vybraných slov B, M, P, R, S. A slová s mäkkým i po obojakej spoluhláske.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
  Pridaný: 04.02.2021 14:05
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané