Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Robert Ambro��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 332


 
docx Písomná práca 4. ročník - polročná.
 Písomná práca 4. ročník - polročné opakovanie (vybrané slová, predpony, spodobovanie, vecný, umelecký text, bájka, pr...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 07.01.2022 13:32
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Už žiadne výhovorky!
 Text s úlohami na čítanie s porozumením. Vhodné na diskusiu o tom, ako môžu výhovorky ovplyvniť náš život. Inšpiroval...
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 05.05.2021 16:15
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pptx Priateľstvo.
 Krátka prezentácia vhodná ako doprovod k diskusii o priateľstve, ako úvod k aktivitám v rámci týždňa priateľstva.
Predmet: Etická výchova, Školský klub detí
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 24.11.2019 22:01
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Prvá pomoc pre mladších žiakov
 Prvá pomoc, najmä pre žiakov prvého stupňa, v zjednodušenej podobe. Úplné základy a zoznámenie sa s témou. Možné použ...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 24.06.2021 21:27
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Písomka - podstatné mená a vybrané slová.
 Písomka z opakovania podstatných mien a vybraných slov. Viem, že je ich tu dosť, ale urobil som si vlastnú "ušit...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 11.04.2021 18:21
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx Pracovný list na čítanie s porozumením.
 Pracovný list s textom z prírodovedy vhodný na predmet čitateľská gramotnosť.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 02.03.2021 21:23
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Polročná písomka z matematiky.
 Polročná písomná práca z matematiky. V súlade s učebnicou Matematika pre štvrtákov (Belic - Striežovská, AITEC) Viem,...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 20.12.2021 20:07
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Životný cyklus živočíchov
 Pracovný list - životný cyklus živočíchov - žaba, lienka, motýľ.
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 04.05.2020 22:15
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Umývanie rúk. Hygiena.
 Prezentácia k osvojeniu si správnych hygienických návykov - umývanie rúk.
Predmet: Prvouka, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 16.10.2019 23:21
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Čítanie s porozumením. Text s pracovným listom.
 Text na čítanie s porozumením a pracovný list k tomu. (prierezová téma elektrina - ochrana vtákov). Odporúčam dať žia...
Predmet: Ekológia, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Robert Ambroš (ZŠ s MŠ Trnovská, Žilina)
Pridaný: 21.04.2021 20:20
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných