Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Silvia Kyselov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 300


 
ppt 2-Vlastnosti pevných látok a telies.ppt
 prezentácia k uvedenej téme
Predmet: Fyzika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Silvia Kyselová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 21.11.2017 20:43
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx 8-Energetická hodnota potravín (1).pptx
 upravená prezentácia zo zborovne
Predmet: Fyzika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Silvia Kyselová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 24.05.2018 18:29
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx M5-Osová a stredová súmernosť - KP.docx
 krátka kontrolná práca z tematického celku Osová a stredová súmernosť
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Silvia Kyselová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 26.03.2017 19:23
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx 4-Keď zlyhá komunikácia.pptx
 prezentácia k uvedenej téme
Predmet: Dejepis
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Silvia Kyselová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 30.04.2017 14:49
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx F7-Šírenie tepla. Kalorimeter - poznámky.docx
 poznámky k uvedenej téme
Predmet: Fyzika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Silvia Kyselová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 07.02.2018 13:22
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx 1.TC-Prvá svetová vojna - poznámky.docx
 poznámky z tematického celku Prvá svetová vojna
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Silvia Kyselová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 05.10.2017 19:56
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Hustota pevných látok - písomka.docx
 krátka písomka z hustoty - príklady z pracovného zošita pre 6. ročník
Predmet: Fyzika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Silvia Kyselová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 31.03.2017 14:35
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx 3- Premena kvapaliny na plyn, vyparovanie.pptx
 prezentácia k uvedenej téme
Predmet: Fyzika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Silvia Kyselová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 01.11.2017 13:20
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx F6-Výstupný test.docx
 Koncoročný test z fyziky, niektoré úlohy zo zborovne
Predmet: Fyzika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Silvia Kyselová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 28.04.2017 15:39
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Stupne a minúty - počtové operácie.docx
 Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie s uhlami
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Silvia Kyselová (ZŠ Lipová, Spišská Nová Ves)
Pridaný: 02.03.2017 21:10
Komentáre v diskusii: 0