Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Viera Hnilov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 63


 
doc Vznik štátu , právny štát , občianska spoločnosť
 Učebný materiál pre učiteľa / resp . PL pre žiaka , keďže nemáme učebnice ... rozsah na 1-2 vyučovacie hodiny , doplň...
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
Pridaný: 08.01.2012 14:53
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc Sociálne a politické napätie v spoločnosti ...
 PL k téme určený na dve vyučovacie hodiny , nadväzuje na prechádzajúce témy - náboženstvá a multikulturalizmus ... K...
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
Pridaný: 15.12.2011 18:46
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Sociálne a politické napätie v spoločnosti
 ppt k pracovnému listu ...upravená k môjmu PL podľa ppt uverejnenej tu ...
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
Pridaný: 15.12.2011 18:51
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Dynamický versus statický opis -
 Upravená pomôcka na rýchle precvičenie rozdielu medzi statickým a dynamickým opisom.Texty ukážok - zdroj (internet -...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
Pridaný: 26.09.2018 19:48
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx SLOVESÁ - kontrolný diktát
 Aktuálny diktát zameraný na pravopis slovies pre piatakov ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
Pridaný: 09.05.2013 22:29
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Normy , vznik práva ... OBN8
 Pracovný list k téme ..., pretože stále nemáme učebnice ...
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
Pridaný: 09.03.2013 21:13
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Práca so slovníkmi
 PL na prácu so slovníkmi - samostatná práca, práca vo dvojici, práca v skupine. Cieľom je , aby sa žiaci naučili prac...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
Pridaný: 07.10.2018 15:27
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Čitateľské aktivity
 Ponúkam kolegom pre inšpiráciu zadanie k čitateľským aktivitám nielen v Roku čitateľskej gramotnosti - celoročná ak...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
Pridaný: 20.11.2016 23:02
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Základné číslovky
 Precvičenie správneho čítania a správneho zapisovania dlhších čísloviek, uplatnenie pravidla o písaní spolu a osobitn...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
Pridaný: 27.01.2019 23:10
Komentáre v diskusii: 0

 
test Epická poézia (Rastislav, Mor ho)
 Opakovanie lit. teórie v súvislosti s textami Rastislav a Mor ho
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
Pridaný: 27.01.2021 23:42
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný