Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Viera Hnilov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 58


   Vznik štátu , právny štát , občianska spoločnosť
  Učebný materiál pre učiteľa / resp . PL pre žiaka , keďže nemáme učebnice ... rozsah na 1-2 vyučovacie hodiny , doplň...
   
  Predmet: Občianska náuka
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
  Pridaný: 08.01.2012 14:53
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   Sociálne a politické napätie v spoločnosti ...
  PL k téme určený na dve vyučovacie hodiny , nadväzuje na prechádzajúce témy - náboženstvá a multikulturalizmus ... K...
   
  Predmet: Občianska náuka
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
  Pridaný: 15.12.2011 18:46
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Sociálne a politické napätie v spoločnosti
  ppt k pracovnému listu ...upravená k môjmu PL podľa ppt uverejnenej tu ...
   
  Predmet: Občianska náuka
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
  Pridaný: 15.12.2011 18:51
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Práca so slovníkmi
  PL na prácu so slovníkmi - samostatná práca, práca vo dvojici, práca v skupine. Cieľom je , aby sa žiaci naučili prac...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
  Pridaný: 07.10.2018 15:27
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   SLOVESÁ - kontrolný diktát
  Aktuálny diktát zameraný na pravopis slovies pre piatakov ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
  Pridaný: 09.05.2013 22:29
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Čitateľské aktivity
  Ponúkam kolegom pre inšpiráciu zadanie k čitateľským aktivitám nielen v Roku čitateľskej gramotnosti - celoročná ak...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
  Pridaný: 20.11.2016 23:02
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Normy , vznik práva ... OBN8
  Pracovný list k téme ..., pretože stále nemáme učebnice ...
   
  Predmet: Občianska náuka
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
  Pridaný: 09.03.2013 21:13
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Dynamický versus statický opis -
  Upravená pomôcka na rýchle precvičenie rozdielu medzi statickým a dynamickým opisom.Texty ukážok - zdroj (internet -...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
  Pridaný: 26.09.2018 19:48
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Základné číslovky
  Precvičenie správneho čítania a správneho zapisovania dlhších čísloviek, uplatnenie pravidla o písaní spolu a osobitn...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
  Pridaný: 27.01.2019 23:10
  Komentáre v diskusii: 0
   Bábkarské umenie na Slovensku
  Ponúkam webquest o bábkarskom umení na Slovensku ...Inšpirácia pre PPT od p. I. Murdzovej , ktorej ďakujem tiež ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Viera Hnilová (SŠ Turčianske Teplice)
  Pridaný: 01.03.2013 10:22
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných