Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Vlasta Kasalov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 446


 
doc PL -gramatické cvičenia-podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky pre tretiakov
 PL - gramatické cvičenia na precvičovanie vyhľadávania podstatných mien, prídavných mien, zámen, čísloviek
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vlasta Kasalová (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 08.05.2012 19:12
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
pdf Tri pravidlá pri písaní vlastných podstatných mien obcí
 Tri pravidlá pri písaní vlastných podstatných mien obcí
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vlasta Kasalová (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 18.02.2013 19:53
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pdf Prečo kompas ukazuje sever
 Jednoduchý výklad učiva.
Predmet: Prírodoveda, Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vlasta Kasalová (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 02.02.2013 23:29
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pdf Stavby z kociek
 Stavby z kociek - postup pri riešení úloh
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vlasta Kasalová (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 19.03.2013 21:13
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf notové písmo - opakovanie
 PL - opakovanie notového písma, noty, pomlčky, solmizačné slabiky, husľový kľúč
Predmet: Hudobná výchova, Školský klub detí
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Vlasta Kasalová (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 12.06.2014 22:46
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Prečo je hmyz dôležitý
 Výklad učiva- Hmyz okolo nás
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vlasta Kasalová (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 07.03.2013 22:12
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Opakovanie z vlastivedy -na konci škol. roku
 Opakovanie z vlastivedy -2. polrok pre 4. ročník
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vlasta Kasalová (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 22.05.2013 20:37
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pdf Slovné úlohy pre štvrtákov na násobenie, delenie a sčítanie
 PL na precvičovanie slovných úloh na násobenie, delenie a sčítanie
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vlasta Kasalová (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 12.02.2013 22:11
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
doc písomné sčítanie a odčítanie bez prechodu v obore do 10 000
 PL na písomné sčítanie a dčítanie v obore do 10 000
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vlasta Kasalová (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 25.05.2012 06:37
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
pdf Pesnička-Štvrtákom na rozlúčku
 Text piesne- Štvrtákom na rozlúčku, melódiu si môžete vymyslieť,
Predmet: Hudobná výchova, Triednictvo
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Vlasta Kasalová (ZŠ SNP, Galanta)
Pridaný: 24.06.2013 22:53
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných